Olvasói reakció és viszontválasz a Kitelepítés? Szegregáció? Integráció? – A cigánykérdés katolikus szempontból c. cikkre

Tisztelt Szerkesztőség! Egykori PHM tagként sok dologban egyetértek Önökkel, írásaikat szívesen olvasom, de A cigánykérdés katolikus szempontból című írásukra szeretnék reagálni. A szerző az alábbiak szerint vélekedik a cigányság integrációjáról a magyarságba: „Az integráció a cigányság esetében is lehetséges, de korlátozottabban. Egyrészt ismeretes a cigányság jelentős részének integrációs lehetetlensége a társadalomba, de ettől függetlenül az értékes lelki tulajdonságokkal bíró becsületes cigányoknak az állam köteles biztosítani az integráció lehetőségét, és az esetleges káros diszkriminációt felszámolni. Ez természetesen csak bizonyított esetekben lehetséges: bűntelen előélet, megfelelő családi háttér, stb. Ezek megléte esetén az…

Tovább a teljes cikkre

Tömör filozófia: Megölnéd Hitlert csecsemőként?

A címben szereplő kérdés a sci-fi által nyújtott időutazás eszközét használja egy, a moralitásunkat felmérő tesztként, legalábbis részben. Meglátásom szerint a kérdést kétféle módon lehet megközelíteni; tanpéldaszerűen vagy tárgyszerűen. Kezdjük az előbbivel. Ebben az esetben a kérdés kizárólag az erkölcstanra fókuszál és így hangzik: „Megölnél egy védtelen csecsemőt, ha ezzel több millió emberéletet megmenthetnél?” Ez már csak azért is jó, mert a kérdés más példával, így Sztálinnal is változatlan marad. A kérdés eme formája viszont predeterminált, nincs egyedi válaszlehetőség, kizárólag igen és nem. Aki hajlandó a tettre az – legalábbis…

Tovább a teljes cikkre

Kitelepítés? Szegregáció? Integráció? – A cigánykérdés katolikus szempontból

Bevezetés Örökzöld téma a magyar politika platformján az ún. cigánykérdés, és ennek lehetséges megoldása (i). A témát a szocializmus évtizedei alatt szőnyeg alá söpörték, pedig a végnapjait számláló rendszer alkonyán a probléma már adott volt, de nagylelkűen átadták ennek megoldását a „rendszerváltó” pártoknak, akik szintén nem tudtak felnőni a probléma megoldásához. Az alábbi rövid eszmefuttatás egy lehetséges kiutat vázol, végig szemmel tartva a Katolikus Egyház tanítását.[1] Rögtön az elején le kell szögeznünk: az Egyháznak nincs konkrét tanítása a kérdést illetően, mivel természeténél fogva elsősorban a lelkek javát nézi. Viszont a…

Tovább a teljes cikkre

Támogatnál minket? Mutatjuk hogyan!

Legelőször is szeretnénk leszögezni, hogy nem célunk a kéregetés, hiszen mozgalmi tevékenységünket saját zsebből fizetjük, ugyanakkor szeretnénk lehetőséget biztosítani neked, hogy amennyiben hasznosnak ítéled munkánkat, úgy hatékonyan tudj minket támogatni. A kor előrehaladtával érdemes és ajánlatos az újabb megoldások bekapcsolása a mozgalmi munkába, hiszen egy dinamikus támogatási rendszer mind nekünk, mind nektek támogatóknak megkönnyíti a pénzügyi tranzakciókat. A Zöldinges szerkesztősége ezért úgy döntött, hogy a két legnépszerűbb és leghatékonyabb támogatási felületen biztosít adományozási lehetőséget. A Patreon és a PayPal oldalak igazán egyszerűek, és könnyen használhatók. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy használjátok…

Tovább a teljes cikkre

Katekizmus az Egyház kríziséhez VI.

P. MATTHIAS GAUDRON: KATEKIZMUS AZ EGYHÁZ KRÍZISÉHEZ (Folytatás) A VALLÁSSZABADSÁG 32. Jézus Krisztus királya a társadalomnak? Jézus Krisztus nem csak az Egyház vagy a hívők Ura, hanem minden népnek és minden államnak is. Ezt Ő maga mondta a mennybemenetele előtt: „ Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön”. (Mt. 28, 18.). Ő az egész világ Ura, és minden az Ő hatalma alá tartozik. Ahogy XI. Piusz a „Krisztus Király” („Quas primas”)-ban (1925. dec. 11.) tanítja, ez a teljhatalom kettős alapzaton nyugszik: Krisztus a király a veleszületett jog alapján,…

Tovább a teljes cikkre

Így látja egy diák a digitális oktatást

Ahogyan azt biztos minden olvasónk tudja, a koronavírus járvány miatt bezártak többek között az iskolák is. Ez sajnos mindenkit, így engem is érint az érettségi vizsga előtt. Ebben a cikkben ennek előnyeit és hátrányait szeretném bemutatni, valamint elmondani a saját tapasztalataimat. Már három hete folyik a digitális oktatás, ezért úgy gondolom, hogy a tanulságokat általánosságban meg tudom osztani olvasóinkkal. Skype óra: Az én tanáraim leadják az anyagot, amit önállóan tudunk gyakorolni, ismételni, mivel így az érettségi küszöbén már nem nagyon tudnak újat tanítani. Ez alól kivétel a magyar nyelv és…

Tovább a teljes cikkre

Hurrah for the Bonnie Blue Flag!

1861. április 12-én vette kezdetét Fort Sumter erődjének ostroma, s ezzel együtt az amerikai polgárháború. Az a konfliktus, amely az USA történelmének legvéresebb négy éve volt, és több mint 600000 emberéletet követelt. Rengeteg tévhit kering ezzel a háborúval kapcsolatban, mely leginkább a jenki propaganda terméke. Így alakult ki a „jóságos, liberális Észak” és a „gonosz, rabszolgatartó Dél” tévképzete, illetve az a hazugság, hogy a háborút kizárólag a rabszolgaság kérdése idézte elő. Ahhoz, hogy megértsük a konfliktus kirobbanásának okait, sokkal régebbre kell visszamennünk. Észak és Dél ellentéte megalakulásától fogva végigkíséri az…

Tovább a teljes cikkre

99 éve volt az első „királypuccs”

1921. április 5-én bukott el az úgynevezett első királypuccs, vagy húsvéti puccs, Boldog IV. Károly magyar király visszatérési kísérlete a magyar trónra. 1918. november harmadikán az Osztrák-Magyar Monarchia Padovában fegyverszünetet kötött az antanttal, ezzel pontot téve a széthullóban lévő Monarchia első világháborús szereplésére. Bár a háború során az 1916-ban megkoronázott Károly többször próbált békét kötni, illetve kísérletet tett országa föderatív alapon történő újjászervezésére, ezek a próbálkozások sorra elbuktak. 1918. november 11-én felfüggesztette osztrák császári, majd 13-án magyar királyi jogainak gyakorlását. Miután a Monarchia romjaiból felemelkedő új államok kikiáltották a köztársaságot,…

Tovább a teljes cikkre

A felszabadulás hamis ábrándja

Ismét eljött a nap, mikor a hazai kommunisták és a marxizmus szellemiségével azonosuló csoportok megemlékeznek hazánk „felszabadításáról”. A rendszerváltás (avagy inkább módszerváltás) előtti időkben ez a nap hivatalos állami ünnep volt.  1945-ben ekkor hagyták el az utolsó német „megszálló” erők Magyarországot. Legalábbis a kommunisták szerint, mivel Sztálin április 4-ére tűzte ki célul az ország megtisztítását a tengelyhatalmi csapatoktól. A valóságban azonban a heves ellenállás miatt ez csak 13-án következett be. Ekkor vonultak ki a németek a magyar területekről Pinkamindszentnél. Az ünnepet mégis a Sztálin által meghatározott időpontra tették. Ekkor zárultak…

Tovább a teljes cikkre

In memoriam Eugène Terre’Blanche

Prológus Eugène Ney Terre’Blanche (Ventersdorp, 1941. január 31. – Ventersdorp, 2010. április 3.) egy Afrikaner nacionalista volt, aki alapítója és vezetője volt az afrikáner ellenállási mozgalomnak (Afrikaner Weerstandsbeweging/AWB). Az AWB megalapítása előtt, Terre’Blanche dél-afrikai rendőrtisztként szolgált, illetve a Herstigte Nasionale Party nevű párt tagja volt Transvaalban. Ő volt a szélsőjobboldal vezéralakja, illetve az apartheid egyik legnagyobb támogatója. Hite és filozófiája szerint továbbra is fenn kell tartani a fehér felsőbbrendűséget Dél-Afrikában és az egész világon. Terre’Blanche alatt az AWB megesküdött, hogy erőszakot is alkalmaz a kisebbségi uralom megőrzése érdekében, ellenezte az…

Tovább a teljes cikkre