Az utolsó keresztes hadjárat

1941. június 22-én indult meg a Barbarossa hadművelet, azon offenzíva, mely Európa újkori pestisének, a bolsevizmusnak elpusztítását tűzte ki célul. A Barbarossára duplán illik a keresztes jelző, mivel a horogkeresztes zászló alatt felsorakozva indultak harcba Európa keresztény népei az ellen az ideológia ellen, mely Európa ősi jelképét, Krisztus keresztjét akarta elpusztítani. A középkor Szentföldre induló hadjárataihoz hasonlóan csaknem az egész kontinens csatlakozott a történelem legnagyobb horderejű offenzívájához. A németekből, finnekből, románokból, magyarokból, hollandokból, franciákból és még sok más népből álló haderő szellemiségét talán a Wehrmacht mottója írja le legjobban: „Gott…

Tovább a teljes cikkre

Dicsőség a Hősöknek!

Idén a mai napon, május 31-én ünnepeljük az úgynevezett Hősök Napját, amikor azokra emlékezünk, kik a hazáért áldozták életüket. Az ünnep eredete 1917-re nyúlik vissza. Ekkor, az első világháború poklában határoztak úgy, hogy mindazon férfiak és nők, akik fegyverrel vagy fegyvertelenül estek el nemzetükért és szülőföldjükért, vagy egész életüket országuk és népük felvirágoztatásának szentelték, kiérdemelték, hogy e napon tisztelettel emlékezzünk rájuk. A második világháborút követően az emléknapot nem tartották meg többször, ám ma, a kommunista rezsim bukása után újra lehetőségünk nyílik tisztelettel adózni nemzetünk élcsapata előtt. Hősökből pedig a vérrel…

Tovább a teljes cikkre

Hurrah for the Bonnie Blue Flag!

1861. április 12-én vette kezdetét Fort Sumter erődjének ostroma, s ezzel együtt az amerikai polgárháború. Az a konfliktus, amely az USA történelmének legvéresebb négy éve volt, és több mint 600000 emberéletet követelt. Rengeteg tévhit kering ezzel a háborúval kapcsolatban, mely leginkább a jenki propaganda terméke. Így alakult ki a „jóságos, liberális Észak” és a „gonosz, rabszolgatartó Dél” tévképzete, illetve az a hazugság, hogy a háborút kizárólag a rabszolgaság kérdése idézte elő. Ahhoz, hogy megértsük a konfliktus kirobbanásának okait, sokkal régebbre kell visszamennünk. Észak és Dél ellentéte megalakulásától fogva végigkíséri az…

Tovább a teljes cikkre

99 éve volt az első „királypuccs”

1921. április 5-én bukott el az úgynevezett első királypuccs, vagy húsvéti puccs, Boldog IV. Károly magyar király visszatérési kísérlete a magyar trónra. 1918. november harmadikán az Osztrák-Magyar Monarchia Padovában fegyverszünetet kötött az antanttal, ezzel pontot téve a széthullóban lévő Monarchia első világháborús szereplésére. Bár a háború során az 1916-ban megkoronázott Károly többször próbált békét kötni, illetve kísérletet tett országa föderatív alapon történő újjászervezésére, ezek a próbálkozások sorra elbuktak. 1918. november 11-én felfüggesztette osztrák császári, majd 13-án magyar királyi jogainak gyakorlását. Miután a Monarchia romjaiból felemelkedő új államok kikiáltották a köztársaságot,…

Tovább a teljes cikkre

A felszabadulás hamis ábrándja

Ismét eljött a nap, mikor a hazai kommunisták és a marxizmus szellemiségével azonosuló csoportok megemlékeznek hazánk „felszabadításáról”. A rendszerváltás (avagy inkább módszerváltás) előtti időkben ez a nap hivatalos állami ünnep volt.  1945-ben ekkor hagyták el az utolsó német „megszálló” erők Magyarországot. Legalábbis a kommunisták szerint, mivel Sztálin április 4-ére tűzte ki célul az ország megtisztítását a tengelyhatalmi csapatoktól. A valóságban azonban a heves ellenállás miatt ez csak 13-án következett be. Ekkor vonultak ki a németek a magyar területekről Pinkamindszentnél. Az ünnepet mégis a Sztálin által meghatározott időpontra tették. Ekkor zárultak…

Tovább a teljes cikkre

In memoriam Eugène Terre’Blanche

Prológus Eugène Ney Terre’Blanche (Ventersdorp, 1941. január 31. – Ventersdorp, 2010. április 3.) egy Afrikaner nacionalista volt, aki alapítója és vezetője volt az afrikáner ellenállási mozgalomnak (Afrikaner Weerstandsbeweging/AWB). Az AWB megalapítása előtt, Terre’Blanche dél-afrikai rendőrtisztként szolgált, illetve a Herstigte Nasionale Party nevű párt tagja volt Transvaalban. Ő volt a szélsőjobboldal vezéralakja, illetve az apartheid egyik legnagyobb támogatója. Hite és filozófiája szerint továbbra is fenn kell tartani a fehér felsőbbrendűséget Dél-Afrikában és az egész világon. Terre’Blanche alatt az AWB megesküdött, hogy erőszakot is alkalmaz a kisebbségi uralom megőrzése érdekében, ellenezte az…

Tovább a teljes cikkre

Március 19. – Megszállás volt e?

Tegnap volt 76 éve, hogy 1944. március 19-én a Magyar Királysággal szövetséges Nagynémet Birodalom csapatai bevonultak hazánk területére. A történettudomány által „német megszállásnak” nevezett esemény, azonban nem csupán fekete, vagy fehér. Talán mindenki emlékszik, mekkora médiabotrány övezte a Szabadság téri német megszállás emlékművének néhány évvel ezelőtti felállítását. A zsidó szervezetek tajtékzottak és a magyar nép kollektív bűnösségét harsogták; a kormány az áldozatszerep kényelmes köntösébe bújt; a szélsőjobb pedig egy messzemenőkig pozitív eseményként interpretálta a dolgot. Az igazság azonban árnyaltabb ennél. Elöljáróban azért leszögezném, hogy nem szándékozom történelmi esszét írni, hiszen…

Tovább a teljes cikkre

Március idusára

Idén rendhagyó módon emlékezünk meg a szélsőjobboldal egyik legmegosztóbb témaköréről, a március 15-i eseményekről. Az alábbiakban két tanulmányt közlünk, melyek egyike legitimista, míg a másik szabadságharc-párti álláspontot képvisel. Mindkét tanulmány szerzője hungarista történész, akik egykor a PHM holdudvarában tevékenykedtek. A két eltérő interpretáció megmutatja, hogy a hungarista ideológiában és történelemszemléletben helye van nem csak eltérő keresztény felekezetek képviselőinek, de bizonyos történelmi sarokpontok más-más megvilágításának is. Veridicus: Óvakodj március idusától? IRÁNYELVEK NEGYVENNYOLC HUNGARISTA MEGÍTÉLÉSÉBEN Negyvennyolccal kapcsolatban már mindent leírtak, és annak az ellenkezőjét is. A kérdés az, hogyan viszonyulhatunk hozzá hungarista…

Tovább a teljes cikkre

In memoriam Szálasi Ferenc!

Jó néhány írás született már Szálasi Ferenc puritán jelleméről, szerény öltözetéről, arról a nemes egyszerűségről, ahogyan élt, és a földöntúli bátorságról, ahogyan a halálba ment. Mégis hiányérzetem volt. Egy valamiről nem esett szó igazán soha: hogy mi ennek a jelentősége, mire lehet ebből következtetni. Annyira így van ez, hogy az ostoba emberek sokszor éppen emiatt gúnyolták. „Kopottas” öltönyén élcelődhettek, amit „folyton viselt”. Tehették ezt a szűkre szabott intellektus jól ismert arroganciájával, amint az emberi, erkölcsi nagyság felé fordul értetlenül. Ahogyan ezek a szellemi törpék minden nagyságot megpróbálnak magukhoz rántani a…

Tovább a teljes cikkre

In memoriam Tudós-Takács János (videósorozat 5.rész)

Hosszabb szünet után, de folytatjuk a videósorozatot, amelyet elindítottunk több hiánypótló témában, melynek szereplője a megboldogult Tudós-Takács János (1936-2010). Katolikus teológus és filozófus volt, de műfordításban is remekelt. Sokaknak ismerősen cseng e név, talán azért is, mert a hungaristák körében egy példakép volt, egy olyan ember, akire büszkén fel lehetett nézni és szellemileg is magasfokú tudással rendelkezett, ám jelleme igazi kincs volt. Zöldinges.net – Lengyel Béla Share

Tovább a teljes cikkre