In memoriam Tudós-Takács János (videósorozat 4.rész)

Hosszabb szünet után, de folytatjuk a videósorozatot, amelyet elindítottunk több hiánypótló témában, melynek szereplője a megboldogult Tudós-Takács János (1936-2010). Katolikus teológus és filozófus volt, de műfordításban is remekelt. Sokaknak ismerősen cseng e név, talán azért is, mert a hungaristák körében egy példakép volt, egy olyan ember, akire büszkén fel lehetett nézni és szellemileg is magasfokú tudással rendelkezett, ám jelleme igazi kincs volt. Zöldinges.net – Lengyel Béla Share

Tovább a teljes cikkre

Akik soha nem tértek haza

77 éve ezen a napon, 1943. január 12-én indította meg a szovjet Vörös Hadsereg offenzíváját a Don-kanyarban állomásozó tengelyhatalmi erők ellen, amely többek között a második magyar hadsereg tragédiáját okozta. A második magyar hadsereget 1942 nyarán küldték ki a keleti frontra, hogy segítse a Fall Blau hadműveletet, melynek során a Dél hadseregcsoport feladata Sztálingrád városának elfoglalása és a kaukázusi olajmezők megszerzése lett volna. Az offenzíva sikeresen indult, a szovjet csapatok rendezetlenül hátráltak a sztyeppén. A második magyar hadsereg a 4. német páncéloshadosztállyal együtt győzelmet aratott Voronyezsnél és elfoglalta a várost.…

Tovább a teljes cikkre

In memoriam Szálasi Ferenc!

Jó néhány írás született már Szálasi Ferenc puritán jelleméről, szerény öltözetéről, arról a nemes egyszerűségről, ahogyan élt, és a földöntúli bátorságról, ahogyan a halálba ment. Mégis hiányérzetem volt. Egy valamiről nem esett szó igazán soha: hogy mi ennek a jelentősége, mire lehet ebből következtetni. Annyira így van ez, hogy az ostoba emberek sokszor éppen emiatt gúnyolták. „Kopottas” öltönyén élcelődhettek, amit „folyton viselt”. Tehették ezt a szűkre szabott intellektus jól ismert arroganciájával, amint az emberi, erkölcsi nagyság felé fordul értetlenül. Ahogyan ezek a szellemi törpék minden nagyságot megpróbálnak magukhoz rántani a…

Tovább a teljes cikkre

A buddhista expanzió – két tanulmány

Miért is nevezhető expanziónak? Hisz a buddhizmus nagyhatalmaktól független, személyes és/vagy közösségi karma megtisztulásra törekszik, melynek útja nem ritkán (de nem is kizárólagosan) párhuzamot mutat a taoisták nem cselekvési elvével. Ki kell ábrándítsam a Tisztelt olvasót, ez a gyakorlatban máshogy néz ki. Egész Európában, így hazánkban is a tibeti buddhizmus gyakorolja a legnagyobb hatást a köztudatra, ismerik az emberek a Dalai Lámát, a mandalákat, mindenféle motívumokat felismernek, de fogalmuk sincs annak univerzális üzenetéről. Ezen a ponton már megállapítható, hogy a felsorolt intézmények legnagyobb jó szándéka ellenére is, csupán a tibeti…

Tovább a teljes cikkre

Horvát-Magyar perszonálunió?

„Horvát vagyok, tehát magyar.” Zrínyi Miklós Folyamatosan találkozom azzal a tévképzettel, hogy a Magyar Királyság és a Horvát Királyság közt perszonálunió állt fenn, nem pedig reálunió. Ezért most ezen téveszmék cáfolatára készülök, mert a múltat csak az igazság szemüvegén keresztül vizsgálhatjuk. Fontos tudnunk, hogy Horvátország területe csak az egykori Horvát-Szlavónország Modrus-Fiume és Lika-Krbaava területének egy részét tette ki. Nagyobbik része a hajdani Szlavónia területe volt, vagy közvetlenül a magyar király kormányzása alatt állt. Szlavónia Verőce, Pozsega és Szerém A horvát-szlavónországi Pozsega, Verőce és Szerém megyék sosem tartoztak a szlavón bán…

Tovább a teljes cikkre

In memoriam Tudós-Takács János (videósorozat 3.rész)

Hosszabb szünet után, de folytatjuk a videósorozatot, amelyet elindítottunk több hiánypótló témában, melynek szereplője a megboldogult Tudós-Takács János (1936-2010). Katolikus teológus és filozófus volt, de műfordításban is remekelt. Sokaknak ismerősen cseng e név, talán azért is, mert a hungaristák körében egy példakép volt, egy olyan ember, akire büszkén fel lehetett nézni és szellemileg is magasfokú tudással rendelkezett, ám jelleme igazi kincs volt. Zöldinges.net – Lengyel Béla Share

Tovább a teljes cikkre

Amikor a patkányok kimásztak a csatornából

Felhívlak titeket honpolgárok, hogy egyesüljetek, és ha szükséges, áldozzatok fel mindent a bolsevizmus elleni küzdelemben. /Alekszandr Vasziljevics Kolcsak/ 102 éve szabadult a világra a kommunizmus nevű betegség, amely a mai napig szedi áldozatait. 1917. november 7-én (az Oroszországban akkor használt Julián naptár szerint október 25-én) Oroszország akkori fővárosában, Petrográdban, az anekdoták szerint az Aurora cirkáló Téli Palotára leadott lövésére megkezdődött az úgynevezett nagy októberi szocialista forradalom, az a bolsevista államcsíny, amelynek levét a világ a mai napig issza. Három évvel eme tragikus esemény előtt bonyolódott bele a teljes európai kontinens,…

Tovább a teljes cikkre

A dicsőséges szoborháború

A címet olvasva talán azt gondoljátok provokatív írással készültem, pedig épp az ellenkezőjéről van szó. Az Orbán kormány számos, a szélsőjobboldalt eltiporni igyekvő intézkedése, az ellehetetlenítés, a populista maszlag mögött mégiscsak felsejlik néhanapján az igazán előremutató emlékezetpolitikai víziók csillaga. Ilyen terület az úgynevezett szoborháború kérdése is. Ha valami, ez igazán szívügyem. A kérdéssel korábban már foglalkoztam itt, most azonban ismét alkalom adódott elégedetten szemlélni az évek óta tartó kulturkampf újabb dicső állomását. Ma, azaz október 31-én 11:00-kor került sor a Nemzeti Vértanúk emlékművének újraavatására. A  Kismarty-Lechner Jenő építész és Füredi…

Tovább a teljes cikkre

Gondolatok október huszonharmadikán

Forradalom? Ellenforradalom? Felkelés? Sokféleképpen nevezték már az elmúlt hatvankét esztendőben a magyar heroizmus ékes példájaként a történelemkönyvek lapjain kiemelt betűvel íródott 1956-os eseményeket, de vajon mi az igazság a fogalmakat illetően? A Kádár-érában ellenforradalomként hivatkoztak az október 23-át követő eseményekre. Világos, hogy az ellenforradalom, mint fogalom pejoratív értelmezést nyert ebben az időszakban, de vizsgáljuk meg, mit is jelent valójában. A forradalom és ellenforradalom fogalompárosa a francia forradalomhoz köthető, mely után a jakobinus diktatúra ellen szervezkedő Vendée-i felkelők (az első ellenforradalmárok) az „ancien régime” – a régi rend – helyreállításáért szálltak…

Tovább a teljes cikkre

Az IRA letette a fegyvert

„Az elmúlt harminc évben az IRA megmutatta, hogy a brit kormány nem irányíthatja Írországot a saját kénye-kedve szerint.” (Gerry Adams) Pontosabban az „ideiglenes” IRA. A „hivatalos” már 1972-ben fegyverszünetet hirdetett. A különválás 1969-ben történt meg, a véres észak-írországi felkelés idején. Az enyhébb ágnak a „hivatalos” volt tekinthető, a radikálisabbnak pedig az „ideiglenes” – Írország egyesüléséig fennálló. De menjünk vissza a gyökerekig. Az IRA (Ír Köztársasági Hadsereg) elődszervezete az Ír Önkéntesek voltak, akik 1913-ban alakultak. Ők robbantották ki az 1916-os húsvéti felkelést, amit az angolok még könnyűszerrel levertek. Majd az 1919-ben…

Tovább a teljes cikkre