Dicsőség a Hősöknek!

Idén a mai napon, május 31-én ünnepeljük az úgynevezett Hősök Napját, amikor azokra emlékezünk, kik a hazáért áldozták életüket. Az ünnep eredete 1917-re nyúlik vissza. Ekkor, az első világháború poklában határoztak úgy, hogy mindazon férfiak és nők, akik fegyverrel vagy fegyvertelenül estek el nemzetükért és szülőföldjükért, vagy egész életüket országuk és népük felvirágoztatásának szentelték, kiérdemelték, hogy e napon tisztelettel emlékezzünk rájuk. A második világháborút követően az emléknapot nem tartották meg többször, ám ma, a kommunista rezsim bukása után újra lehetőségünk nyílik tisztelettel adózni nemzetünk élcsapata előtt.

Hősökből pedig a vérrel áztatott magyar történelemben nem mutatkozik hiány. Árpád-házi lovagkirályaink, Nagy Lajos, a törökverő Hunyadi, Kapisztrán János, Zrínyi Miklós a szigetvári hős és hasonnevű unokája, Dobó István, Jurisics Miklós, Hadik András, Széchenyi István, Tisza István, Nagy Kálmán, az utolsó huszárroham vezetője, Kovarcz Emil, Abonyi Ferenc, Wirth Károly, s a listát még sokáig lehetne folytatni. De ezen nevek mellett még ott vannak a névtelen milliók: a végvári katonák, a szabadságharcban elesett honvédek, kik a nemzetért harcoltak, az első világháború lövészárkainak katonái, a Rongyos Gárda, a gyorshadtest, a Donnál élet-halál harcot vívó második magyar hadsereg, Budapest-erőd védői és a gigantikus vörös óriással szembeszálló pesti srácok. De ide tartoznak korunk hősi halottjai, a Deák téren meggyilkolt hazafiak is. 

Milliók bizonyították a magyar történelem folyamán, hogy a hazaszeretet mindennél többet jelent. Népünk ellenségei és árulói, akikből sajnos szintén szép számmal akad, nem tudták eltörölni a magyarságot a Kárpát-medencéből, hála ezeknek a bátor nőknek és férfiaknak. Példájuk emlékeztessen minket arra, hogy még a legelkeseredettebb helyzetben, a nyomasztó túlerővel szemben is ki lehet állni egy magasabb cél érdekében. Erre a mentalitásra a mai korban talán nagyobb szükségünk van, mint történelmünk során bármikor. Nemzetünk demográfiai, gazdasági és ideológiai fronton is támadás alatt áll, s ellenségeink alattomosabbak, mint eddig bármikor. A fiatalságot a liberalizmusnak és antifasizmusnak nevezett neokommunista eszmék mérgezik, miközben idegen megszállók millióit juttatják kontinensünkre, akik a fehér faj megsemmisítésére törekednek. Fel kell készülnünk arra, hogy ismét megvédjük kultúránkat és népünket. Istenbe vetett hittel és a hazáért dobogó szívvel kell szembeszállnunk azokkal, akik az életünkre törnek. Mártírjaink és hősi halottaink példája pedig ragyogó csillagként jelzi nekünk is helyes utat.

Zöldinges.net – Kovács Sándor

Ajánjuk A HAZA IFJÚ HŐSEI című kiállítás Kecskeméten.

Illetve Légió Hungária a Hősök Napja alkalmából készült videóját, ami méltó mód emlékezik meg nemzetünk hőseire:

Korábbi cikkek