Kultúrmarxizmus a jobboldalon

Rövid gondolatok a kultúrmarxizmus térnyeréséről köreinkben.

Lássuk csak, hogy szivárog be a jobboldali emberek köreibe ez a “fantasztikus” eszme. Először is kezdjük az alapoknál. Házasság. Mint keresztény embernek, nem szabadna hűtlennek lenni a házastársunkhoz. “Felebarátod házastársát ne kívánd!” Sokszor jobboldali körökben tapasztalom azt a mérhetetlen erkölcstelenséget, amit embertársaik ellen elkövetnek és persze semmiféle bűntudatot nem éreznek. Sőt manapság divat lett az erkölcstelenség és mondhatni, hogy az úgynevezett jobboldal nagy része nem keresztényi életmódot él. Ki kell tehát mondanunk, hogy valódi keresztény értékrend nélkül a világunk elzsidósodik a szó szoros értelmében és a materializmus mocsarában fog elsüllyedni, ha nem cselekszünk. Kiürülnek a templomok, erkölcstelen lelkek bolyonganak az utcákon, egy csepp megbánás sincs bennük, a gyűlölet lett elsőrangú és a szeretet hátrébb került a listán.

Egyszóval sokan hirdetnek harcot a liberalizmus ellen, akik azért valamilyen szinten elfogadják a rendszer játékszabályait és az önmegvalósítást, tehát abszolúte a hedonizmus útját járják.

Ha ezek az emberek jobboldaliak, akkor viselkedjenek is úgy. Mi hungaristák vagyunk, amelyben a nacionalizmus, szocializmus és a kereszténység a három alappillér és ebből nem engedünk. Melyben az igazság vezérel és az objektivitás. Ahol a szeretet az elsődleges és a gyűlölet háttérbe szorul mellette. Melyben a házasságtörés halálos bűnnek számít és ez az az eszme, ami nem kér a kompromisszumból és a megalkuvásból. Mert csak egy igazember lehet valódi hungarista!

Ahogy a mártír nemzetvezetőnk mondotta:

“A vallás, nacionalizmus és a szocializmus életösszhangja eddig azért nem sikerült, mert a zsidóság puszta jelenlétével azt lehetetlenné tette, mindenkor szétbontotta és mindegyiket saját anyagelvű világszemléletének megfelelően eltorzította. A zsidóságot tehát feltétlenül el kell távolítani minden európai nép testéből, nem maradhat meg tehát az európai nagytérben és olyan helyet kell kiutalni számára, amelyen nem lehet többé ártalmára egyik népnek sem, és amelyen megépítheti és kiépítheti sajátos felfogásának megfelelő gyakorlati világát; rég óhajtott célját és vágyát: az önálló és a független és a szabad és a demokrata zsidóállamot, melyben mindig béke lesz, mindig kenyér lesz, mindig munka lesz. De éppen ezért nem ők, hanem mi fogjuk megállapítani, hogy a zsidóság számunkra méreg-e vagy nem. A pestisbacilus is meg van győződve ártalmatlanságáról és ártatlanságáról, de az embereknek ennek dacára mégis hatalmasan más véleménye van. Elismerjük, hogy a pestisbacilus nem tehet róla, hogy az, ami. De viszont ne vegye rossz néven, ha viszont nekünk nem telik örömünk semmiféle dögvészben és védekezünk ellene.”


Zöldinges.net – Lengyel Béla

Korábbi cikkek