A Pax Hungarica Mozgalom formaruhái

Honlapunk szerkesztősége mindig örömmel, büszkeséggel és hálával tekint vissza a Pax Hungarica Mozgalomban eltöltött esztendőkre, így most is nosztalgiázni fogunk kicsit, mégpedig a “nagy mozgalom” által rendszeresített díszelgő és gyakorló formaruhák számbavételével. Az alább felsorolt darabokat e sorok írója is nagy büszkeséggel viselte a mozgalom rendezvényein zászlótartóként, mely nagy megtiszteltetés volt. A teljes és hiánytalan egyenruházat néhányak kiváltsága volt csupán, hiszen az idő előrehaladtával egyre nehezebb volt beszerzésük és függött a tagok anyagi helyzetétől is, mindenesetre a komplett szettet birtokló testvérek adták az évi két hivatalos nagyrendezvény (Magyar Októberek (okt.…

Tovább a teljes cikkre

Filozófiai percek 8. rész

A szakadásos dinamizmus cáfolata a) A kiterjedést kiterjedés nélküli pontok segítségével magyarázni annyi, mint a kiterjedés valóságát tagadni Ugyanis a kiterjedés lényegéhez hozzátartozik, hogy a részei egymáson kívül, illetve mellett legyenek, mégpedig úgy, hogy a szomszédos részek határvonalaikon kívül érintkezzenek. Ehhez viszont az kell, hogy a részecskék maguk is kiterjedtek legyenek, mert aminek nincs kiterjedése, annak határvonala sincs. Ha tehát a másikkal érintkezik, nem pusztán a határvonalán, hanem egész teljessége szerint érintkezik, azaz egybeesik. Ám teljesen egybeeső pontok, még ha végtelen is a számuk, sohasem adhatnak egy miliméternyi vonalat vagy…

Tovább a teljes cikkre

Katekizmus az Egyház kríziséhez II.

P. MATTHIAS GAUDRON: KATOLIKUS KATEKIZMUS AZ EGYHÁZ KRÍZISÉHEZ (FOLYTATÁS) A HIT Mi a hit? A hit egy természetfeletti erény, amely által mindent, amit Isten kinyilatkoztatott, a Szentlélek segítségével sziklaszilárdan igaznak tartunk. A hit tehát az ember válasza Isten kinyilatkoztatására. Isten az emberekhez Mózes, a proféták, és – mindenekelőtt – egyszülött Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus által szólt. Ez által a kinyilatkoztatás által tud az ember Isten tulajdonságairól, a Szentháromságról – azaz a Háromszemélyű lényegéről – és a saját örök rendeltetéséről, amely Isten szemlélete a mennyben. A kinyilatkoztatás az utat…

Tovább a teljes cikkre

Filmajánló: Harrison Bergeron

A film egy utópisztikus társadalomban játszódik, ahol minden egyes amerikai polgár agyvezérlés segítségével egy egyformán alacsony intelligenciára lett korlátozva. Ebben a világban bűn a gondolkodás, a helytelen válasz a jó, aki pedig kicsit is intelligensebb az átlagnál arra rossz élet vár. Főhősünk rendkívüli intelligenciával megáldott egyén, aki a sorozatos sikertelen intelligenciakorlátozás („a fejpánt”) ellenére sem lesz butább, így felfigyel rá a kormány. Egy titkos intézménybe kerül, ahol a kiválasztott „okosak” őrködnek az „egyenlőség” felett. ——————–CSELEKMÉNYLEÍRÁS KÖVETKEZIK ——————– Kommentár: Hungarista szempontból különösen érdekes a film, hiszen bemutatja a liberális, totális egyenlőségre…

Tovább a teljes cikkre

Különbség a hungarista és bolsevista propaganda közt II. rész

Ebben a részben egy adott témáról szóló írásokat szeretnék bemutatni, amik pedig nem másról, mint a ’44-es debreceni ideiglenes kormányról szólnak. Először is vizsgáljuk meg a kormány névsorát. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány névsora: Miniszterelnök: Dálnoki Miklós Béla (vezérezredes), párton kívüli, Belügy: Erdei Ferenc, Nemzeti Parasztpárt, Pénzügy: Vásáry István, Független Kisgazda, Munkás és Polgári Párt, Külügy: Gyöngyösi János, Független Kisgazda, Munkás és Polgári Párt, Vallás- és közoktatásügy: gróf Teleki Géza, párton kívüli, Honvédelem: Vörös János (vezérezredes), párton kívüli, Főldművelésügy: Nagy Imre, Kommunista Párt, Kereskedelemügy: Gábor József, Kommunista Párt, Iparügy: Takács Ferenc,…

Tovább a teljes cikkre

A monarchizmus filozófiája – Adalékok a hungarista királykérdéshez III. rész

Mielőtt cikksorozatunk következő részében rátérnénk a hungarista királykérdés kapcsán szerkesztőségünk konkrét álláspontjára, nem árt a leggyakoribb tévhitek eloszlatásával tisztázni, hogy pontosan mit értünk és mit nem értünk az alatt, ha nyíltan deklaráljuk a hungarizmus monarchisztikus alapvonását. Monarchistának lenni ugyanis nem egy múltba révedő nosztalgia, nem a feudalizmus társadalmi berendezkedésének a rehabilitálása, és nem egy királyi dinasztia feltétel nélküli, vak követése. Monarchistának lenni nem jelent mást, mint Krisztus társadalmi királyságának az akarását. A trón és az oltár szakrális szentségének a visszaállítását. Nézzük mindezeket egy kicsit bővebben. 1. Feudalisztikus társadalmi berendezkedés helyett…

Tovább a teljes cikkre

Akiknek a holtak sem számítanak

Hónapok óta tartó botránysorozat előzte meg a csúfos és szégyenletes eseményeket, melyek nyomán június 6-án tömeges rongálással és hadisírok megszentségtelenítésével, üvöltve ünnepelte „sikerét” a román soviniszta csőcselék. A feldühödött tömeg sikeresen elfoglalt…. egy temetőt. Bátor haditett! Nézzük az előzményeket. Fondorlatos döntéssel a román állam a még Hargita megyéhez tartozó, Csíkszentmárton városi leltárában szereplő úzvölgyi katonatemetőt a szomszédos Bákó megyei Dormánfalvához csatolta közigazgatásilag. Az ott székelő román önkormányzat hozzá is látott a már jól ismert történelemhamisításhoz, hiszen a temetőben nyugvó körülbelül 200, máig azonosítatlan katona földi maradványai fölé önkényesen román neveket…

Tovább a teljes cikkre

Vesszen a sovinizmus!

Tudom, szokatlan cím választás a mai napra, és a gondolat menetem is el fog térni a megszokottól, de kell ilyen is, hogy legyen ilyen is. Ismét elérkeztünk az év ezen napjához, amikoris a nemzeti oldal nagy sírás-rívásba, a balliberálisok pedig a rajtuk való nevetgélésbe, avagy a nemzeti érzelműek kiparodizálásába kezd. Én megpróbálom más oldalról megközelíteni a kérdést, lehetne akár ez a cikk a „Hogyan ne legyünk nemzetiek?” cikksorozat 3. része is. A balliberálisok „hagyjuk már Trianont”, „100 éve vót”, stb., ömlengésére nem kívánok reagálni, célunk a nemzeti oldal gondolatiságának formálása,…

Tovább a teljes cikkre

Milyennek képzelem a hungarista társadalmi rendet?

/Egy kedves olvasónk fáradtságos munkájának köszönhetjük!/ Felszabadulása után a magyarságnak teljesen új életrendet kell majd felépítenie. Mindent elölről kell mert nem lesz mire alapoznia. Nem más, mint száraz ténymegállapítás, hogy a két világháború közti „régi rendszer”-t a kommunizmus visszahozhatatlanul és helyreállíthatatlanul szétrombolta. Maga a magyarságra erőszakolt kommunista rendszer pedig minden intézményével, berendezkedésével és u. n. „vívmányával” együtt önmagában omlik majd össze. Gyűlölt, természetellenes önkényuralmaknak lélektani szükségszerűséggel mindig ez a sorsuk. Totális rendszereknek a bukásuk is totális szokott lenni. Szabadságának és önrendelkezésének visszanyerése esetén a nemzetre hasonló óriási, további sorsát és…

Tovább a teljes cikkre