A Pax Hungarica Mozgalom formaruhái

Honlapunk szerkesztősége mindig örömmel, büszkeséggel és hálával tekint vissza a Pax Hungarica Mozgalomban eltöltött esztendőkre, így most is nosztalgiázni fogunk kicsit, mégpedig a “nagy mozgalom” által rendszeresített díszelgő és gyakorló formaruhák számbavételével. Az alább felsorolt darabokat e sorok írója is nagy büszkeséggel viselte a mozgalom rendezvényein zászlótartóként, mely nagy megtiszteltetés volt. A teljes és hiánytalan egyenruházat néhányak kiváltsága volt csupán, hiszen az idő előrehaladtával egyre nehezebb volt beszerzésük és függött a tagok anyagi helyzetétől is, mindenesetre a komplett szettet birtokló testvérek adták az évi két hivatalos nagyrendezvény (Magyar Októberek (okt. 23.), Becsület Napja (febr. 11.)) díszelgő egységeit. Jelen összeírás célja a hungarista egyenruhatörténet újkori dokumentálása az utókor számára és egyben biztatás, hogy ezek a darabok ne vesszenek a feledés homályába.

A Hungarista Mozgalom számára mindig is kiemelten fontos volt a rendezett, katonás megjelenés, mely fegyelmet és rendet sugall. Két típusú egyenruha került bevezetésre, melyeket eltérő alkalmakkor használtak. A díszelgő egyenruhát megemlékezéseken, köztéri rendezvényeken, míg a gyakorlót táborokban, összetartásokon, kiképzésen használták.

A mozgalom szabályzata ekképpen ír a formaruhákról :

„28. § (1) A Mozgalom formaruhája a következő:

  • fekete cipő (bakancs vagy félcipő),
  • fekete nadrág,
  • zöld ing,
  • fekete nyakkendő,
  • fekete, M65 mintájú katonai kabát derék- és vállszíjjal („antantszíj”),
  • fekete leventesapka.

Nyáron zöld ing fekete nadrággal, a fent említett derék- és vállszíjjal. A felesküdött tagoknak egyedi ingük és PHM kitűzőjük van. A kitűző a kabát (ing) bal szivarzseb-hajtókájának jobb oldalán kerül elhelyezésre.

  • A formaruhához egyéb, nem rendszeresített kiegészítők, pl. tarsoly, telefontok, jelvény (a Mozgalom aranyjelvényének kivételével), kitűző, stb. nem viselhető. A férfi tagtestvér férfias megjelenésével a látható testékszer (fülbevaló, orrkarika, szájpiercing, stb.), hosszú (esetleg „raszta”) haj nem összeegyeztethető.”

Ez a rész csupán a díszelgő viseletet szabályozza, a gyakorló ruházatra nem ad instrukciókat.

Vegyük tehát részletesen át, milyen elemekből áll a formaruha.

A díszelgő formaruha

A díszelgő formaruha megtervezésénél az elsődleges szempont a „hőskori” viselettel való lehető legnagyobb hasonlóság, illetve a könnyű beszerezhetőség volt. Az alább felsorolt elemeken kívül részét képezte még a díszelgő egységek felszerelésének egy pár fehér kesztyű, melyet koszorúzóknak, illetőleg zászlótartóknak osztottak ki rendezvények előtt.

A sapka:

Fentről lefelé haladva az első ruhadarab a mozgalmi sapka. Ez szabásában és kinézetében is a

„hőskorban” viselthez hasonlatos. Egykor a Hajdúnánáson élő Pávics Lajos készítette a mozgalom által is használt „leventesapkákat”, ám ezeket már nem lehet beszerezni. A Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) megemlékezésein a Bundeswehr fekete katonai sapkáját használta, mely egyes esetekben a PHM rendezvényein is feltűnik. Előnye a könnyű beszerezhetőség.

Pávics Lajos féle „leventesapka”

A sapkajelvény:

Sapkajelvény

A mozgalom számára rendszeresített sapkajelvény egy zománcozott Árpád-sávos pajzsot mintáz, melyen a klasszikus 4×4 vágás helyett 5 piros és négy fehér mezőt láthatunk. Ez ilyenformán egybevág a hungarista zászló felosztásával, melyben a sávok jelentése a következő: „…a Mozgalom szándéka szerint megújítandó magyarság öt – egymást feltételező – társadalmi csoportját (a nemzettartó paraszt, a nemzetépítő munkás, a nemzetvezető értelmiség, a nemzetmegtartó nő-gyermek-ifjúság, a nemzetvédő fegyveres erők) jelképezi (öt vörös sáv), amelyet a hungarizmus erkölcsi (kereszténység), szellemi (nacionalizmus) és anyagi (szocializmus) alapjai, valamint a magyar nemzetet és a Kárpát-Duna Nagyhazát alkotó népszemélyiségeket összefogó Pax Hungarica tartanak össze (négy fehér sáv).

Az ing:

A hőskorban használatos zöld inget mintául véve Domokos Endre János, a mozgalom vezetőjének édesanyja készített a tagok számára egyedi szabású ingeket, ezek mellett a Magyar Néphadseregben rendszeresített zöld gyakorló ing alkotta a két elfogadott variánst.

MN gyakorló ing

Nyakkendő:

Szintén a Hőskori viseletet imitálva az ing mellé nyakkendő is dukált, mégpedig fekete vagy ritkább esetben sötétzöld színben. Később kizárólag a fekete verzió terjedt el. A nyakkendőnek egyszínűnek kellett lennie. Anyagára nézve nem volt kikötés

A mozgalmi kitűző:

Az egy év próbaidőt letöltött felesküdött tagok egyedi P.H.M. kitűzőt kaptak, mely kötelező eleme volt a formaruhának. „25. § A Mozgalom emblémája ezüstszínű „H” betű, vele azonos méretű, zöld négyzet előtt.” Ez az embléma képezi a kitűzőt, mely nyáron az ingre, télen a kabátra került. Elhelyezése a kabát vagy ing bal szivarzseb-hajtókájának jobb oldalán történt. Mellé került az Arany Mozgalmi Jelvény, a mozgalom egyetlen adományozható kitüntetése, melyet az adott évben végzett kiemelkedő munkáért a vezetőtől kaptak az arra érdemesült felesküdött tagok. A gyakorló egyenruházaton a kitűző sosem került felhelyezésre.

A kitűző és annak helyes használata
A Mozgalom aranyjelvénye

A kabát:

A mozgalmi formaruha fontos darabja a kabát. A hőskori szabásmintához való hasonlóság figyelembevételével az M65-ös típusú fekete színű amerikai kabát került bevezetésre, mely kivehető béléssel is rendelkezik, emellett praktikus és könnyen beszerezhető.

M65 típusú kabát

Az öv:

Vállszíjas „antantszíj”

Az formaruházat talán leglátványosabb eleme a vállszíjjal ellátott „antantszíj”. A Magyar Néphadseregben rendszeresített kiegészítőt egyre nehezebb beszerezni, de egyenruha-elemmé tétele a korhűség miatt fontos volt, hiszen a hőskorban is vállszíjas övet viseltek a HM (Hungarista Mozgalom) pártszolgálatosai. Mind az ingre, mind a kabátra felvehető.

Karszalag:

P.H.M. karszalag

A PHM hivatalos, sorszámozott karszalagja a zászló mintájára készült, mind a logót, mind az 5×4-es sávozást tartalmazza. A bal karra került, rögzítése/összekapcsolása két biztosítótűvel történt. A karszalagokat a csoportvezetők osztották ki rendezvények előtt. Díszelgő és gyakorló formaruhán is használták.

Nadrág:

A formaruha mellé a kabáttal egyező tónusú fekete nadrágot viseltek, ez lehetett lényegében bármilyen szabású és anyagú, legkedveltebb az ún. „biztonságiőr nadrág”, de fekete farmer vagy vászonnadrág is használható volt.

„Biztonságiőr nadrág”

Cipő:

Egyszínű fekete félcipőt vagy bakancsot hordtak az egyenruha mellé, itt sem volt kikötés a cipő milyenségére. A legnépszerűbb azonban a gyakorló ruházatnál is használt Gurkha típusú katonai bakancs volt.

Gurkha bakancs

A díszelgő formaruha alkalmazása:

Nyári díszelgő formaruha         
Őszi-téli díszelgő formaruha

A gyakorló formaruha

Németországban a hadkötelezettség megszűnésével a sorkatonáknak kiosztott egyenruhák a Kelet-Európai piacokra kerültek, így Magyarországra is. A formaruha bevezetésének idejében még könnyen elérhető és beszerethető volt a német hadsereg (Bundeswehr) által használt pontterep (flecktarn) vagy, ahogy mozgalmi berkeken belül hívják: „Győrkös-pöttyös” mintázatú egyenruha. A hazai hungaristák, így a PHM mellett az MNA is ezt a típust rendszeresítette. A színkombinációt kifejezetten erdős területre fejlesztették ki, így hatásosan csak ott alkalmazható. A szakadás után a Győrkös Istvánhoz hű maradt MNA-szárny a „multicam” mintázatú egyenruhát rendszeresítette, míg a két hungarista csoport (PHM, MNA) továbbra is a pontterep ruházatot használta. Ez az egyenruha táborok, összetartások, kiképzések alkalmával volt használatos, de adott esetben díszegyenruhaként is alkalmazták, ahogy tette ezt az MNA 2014-2016 táján a PHM-el közös rendezvényein. A ruházat elemei: nadrág, zubbony, kivehető béléses kabát (parka) és sapka. A zubbony alá a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyszerű zöld gyakorló póló kerül. Fontos kitétel, hogy az egyenruha minden eleméről kötelező eltávolítani a német felségjelzést és minden egyéb jelzést, felvarrót. A gyakorlóruha díszelgőként alkalmazása esetén a kabátra deréktájon vállszíj nélküli antantszíj vagy bármilyen más katonai öv viselhető. Az egyenruha PHM karszalaggal is hordható, például eskütétel alkalmával.

Mozgalmi felvarró:

P.H.M. felvarró

Kifejezetten a „Győrkös-pöttyös” egyenruhához készült a P.H.M. zöld-fekete felvarrója, mely színében harmonizál az egyenruha mintázatával. Elhelyezése a zubbony vagy a kabát bal felkarján történik. Hivatalos felvarrót csak felesküdött tagok kaphattak.

A gyakorló formaruha elemei:

Parka
Zubbony
Nadrág
Sapka
MH gyakorló póló
Gyakorló formaruha díszelgésen (MNA) és tábor alkalmával

Zoldinges.net – Csikós Gergő                     

Korábbi cikkek