Filozófiai percek (12. rész)

A növény sajátos potenciái ( a vegetatív potenciák)

Hogy a növényi élet lelkét megismerhessük, nézzük meg, hogy melyek a sajátos potenciái. Azért, hogy ezt megláthassuk, meg kell vizsgálnunk sajátos élettevékenységüket. Melyek a vegetatív élet tevékenységei? Arisztotelésszel hármat különböztethetünk meg: az anyagcsere (metabolismus) a növekedés (augmentatio) és a szaporodás (generatio).

1. Az anyagcsere az az élettevékenység, amely által a növény, hogy elhasznált erőit pótolja, más, rajta kívül álló anyagokat vesz magához, saját szubsztanciájába bekebelezi és maga szubsztanciájává alakítja azokat. A táplálkozás tehát az anyagcserét szolgálja.

2. A növekedés az a tevékenység, amely által a vegetatív életet élő lény a neki természetszerűen kijáró nagyságot megszerzi. Az élőlények növekedése lényegesen különbözik az ásványi nagyobbodástól. Az ásványok ugyanis külsődleges hozzáadás által nagyobbodnak, az élőlények azonban belülről kiinduló sejtosztódás útján növekednek: egy sejtből kettő lesz, kettőből négy, és így tovább. Az ásványok nagyobbodása számtani sorozat szerint történik (1, 2, 3, 4…) az élőlények növekedése pedig mértani sorozat (1, 2, 4, 8, 16…) szerint.

Bevezetés a filozófiába –
Tudós-Takács János

3. A szaporodás (nemzés, generatio) az a tevékenység, amely egy élőlény testéből elváló anyagrészből egy új, ugyanazon fajhoz tartozó egyedet, élőlényt hoz létre. A szaporodás különböző fajtái ismeretesek: történhet egyszerű  sejtosztódás, a sejtből való elválás útján, vagy külön a nemzést szolgáló csíra által (sexualis).

A többi élettevékenység mind az említett három alaptevékenységére vezethető vissza. Az említett három élettevékenység specifikusan különbözik egymástól, mert sajátos tárgyuk (obiectum formale quod) különbözik egymástól: a táplálkozás sajátos tárgya a táplálkozó egyed szubsztanciája; a növekedés sajátos tárgya a szubsztanciának természetszerűen kijáró mennyiség; a szaporodás sajátos tárgya ugyanazon fajnak új egyede, új szubsztanciája. Mivel a fent említett három tevékenység specifikusan, fajilag különböznek egymástól.

(Forrás: Tudós-Takács János – Bevezetés a filozófiába: 215-216)

Zöldinges.net – Lengyel Béla

Korábbi cikkek