Erkölcsösség napjainkban

Napjainkban ez a szó, mintha egy szitokszó lenne és szinte teljesen kiveszett az emberek többségéből. Amióta a kereszténység elhagyta a fénykorát azóta deviáns viselkedési formát öltöttek magukra az emberek. Mert minél jobban távolodunk Jézus Krisztus tanításától, annál jobban közeledünk a sátán karmai közé. Ezekből az emberekből kiveszett a hit ereje, a szeretet és az önzetlenség, ami az erkölcstelenséghez vezet egyben.

S nemcsak átlagemberekből hiányzik ez a fajta temperamentum, hanem egyes jobboldali körökből is. Elég csak szétnézni a “nemzeti radikális” körökben, a házasság tisztelete, a becsület tisztasága, az erkölcsösség hiánya tekintetében. A liberalizmust szidják, miközben pontosan azt a fajta liberalizmust valósítják meg önmagukban, amely ellen “küzdenek”. Ha valamit meg akarunk változtatni, akkor először magunkon kell elkezdeni a változást, ezzel példát mutatva embertársainknak. Munkahelyen, az iskolákban, az utcán és mindenhol tapasztalhatjuk azt a legerőteljesebb hedonizmust, ami körbevesz minket a hétköznapjainkban. Országszerte rendeznek különböző fesztiválokat, amikre az emberek elsősorban azért mennek oda, hogy leigyák magukat a sárga földig és, hogy szexuális kiéhezettségüket táplálni tudják, mert hiányzik belőlük az önmegtartóztatás és egyáltalán nem érdekli őket a demográfiai válság, amivel szembe állunk.

A fő probléma nem az ifjúságtól származik, hanem a médiától, a jelenlegi kormánytól és a sajtótól, de ez nem menti fel őket a hedonizmus és az ultilitarizmus vádja alól. Legfőbb érvük az egyéni jogok követelése és a szabadság korlátlansága. Csakhogy az egyéni érdeket és jogokat felülírja a nemzet java és szolgálata. Isten nélkül egy kulturromboló, élvhajhász és haszonelvű társadalom jön létre a legtöbb esetben, persze van kivétel, de ehhez a régi időkhöz kell visszatekintenünk, ugyebár a spártai harcosokra és azoknak az életvitelére.

A liberális fertőtől az egyetlen igaz út, ami megszabadít a hungarizmus. Az egészséges nacionalizmus és szocializmus, ami a nemzet érdekét tartja elsődleges fontosságúnak és nem ismer egyenlőséget. A kereszténység, amelyben a bátorság, az erény és az erkölcs vág magának utat. Mert: „Könnyű dolog jónak lenni, amíg az erényt jutalmazzák, a bűnt pedig büntetik.Ilyenkor szinte nyakadnál fogva visznek a mennybe. De ha olyan idők járnak, amikor nincs, aki jó tanáccsal szolgálna; nincs, aki jó példával járna elől; amikor azt látjátok, hogy az erényt büntetik, a bűnt pedig jutalmazzák: ha akkor álljátok a sarat, és megmaradtok Isten mellett, akkor, ezt elhihetitek nekem, ha csak félig vagytok is igazak, Isten előtt akkor is egészen igaznak fogtok számítani.” /Morus Szent Tamás (1478–1535)/

Tehát magunkon kell erőt venni és Isten segítségét kérni és Jézus tanításait elfogadni, követni, ezáltal meg tudjuk magunkat változtatni és a helyes útra térni. Legyünk mi magunk a propaganda ebben az abnormális világban, legyünk fény a sötétségben, amely utat mutat az embereknek ebből a reménytelennek látszó helyzetből! Legyünk azok, akik magatartásukkal, példaértékű életvitelükkel és szeretettel mutatnak példát az eltévelyedetteknek. És, ha összefog magyar a magyarral győzelemre visz majd a harcunk!

Zöldinges.net – Lengyel Béla

Korábbi cikkek