„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.”

“Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha Jézus Krisztus miatt gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben.” /Máté 5, 10-12/ Mikor az új-zélandi mészárlásról írtunk az a vád ért minket, hogy a keresztények sorsa nem érdekel minket, csak a muszlimok ellen elkövetett terrortámadás kapcsán ragadtunk tollat. A facebook posztunk alatt kialakult heves vitánál próbáltuk elmagyarázni, hogy ez alaptalan vád, de mindhiába. Nos ez a cikk nem azért íródott, hogy ezen személyek igényeit kielégítse, avagy…

Tovább a teljes cikkre

Leégett a Notre Dame, Afrikában meg éheznek…

Érdekes címválasztás, gondolhatja a kedves olvasó. Nos, igen sokan így gondolkodnak… Talán már nem aktuális ezen írásom, igen, lehet hogy a „Notre-Dame téma” már lecsengett, de a hangulatról, ami azt övezte érdemes beszélni, ha késve is, mert – ne adj’ Isten – történhet hasonló katasztrófa, amit ugyan ilyen, avagy hasonlatos megnyilvánulások követnek majd; és ezeket érdemes helyre rakni. Meg kell említenem Ábrahám Barnabás kuruc.info-n megjelent cikkét, mert nagyon jól összefoglalja a bennem is megfogalmazódott gondolatokat. Barnabás négy pontban foglalta össze az elítélendő mozzanatokat. Én ebből leginkább csak kettővel foglalkoznék. Az…

Tovább a teljes cikkre

Dél-Afrika az apartheid után II. – Az Afrikáner Ellenállási Mozgalom (AWB) története

Az Afrikaner Weerstandsbeweging, ami magyarul Afrikáner Ellenállási Mozgalomat jelent közismert rövidítése az AWB, egy dél-afrikai nemzetiszocialista, szeparatista, félkatonai szervezet, amit gyakran egy fehér szupremácista csoportként definiálnak. A mozgalmat Eugène Terre’Blanche és további hat jobboldali afrikáner alapította 1973-ban, ami már akkor elkötelezett szeparatista afrikáner nacionalista mozgalom volt, és céljuk egy független búr-afrikáner köztársaság (Volkstaat/Boerestaat) létrehozása volt Dél-Afrika területén. A kétoldalú tárgyalások alatt az apartheid vége felé a korai 1990-es években, a szervezet likvidált néhány néger politikust is. A mozgalomnak több mint 5000 tagja volt 2016-ban, ami azóta folyamatosan növekszik, valamint a…

Tovább a teljes cikkre

A félreismert ember

Sokat hallunk különböző portálokon, webfelületeken egy olyan emberről, aki a mai társadalom és a világ egyik fő ellensége és élesen elhatárolódnak tőle már a neve hallatán is. Biztosan van pár olyan kedves olvasó, aki bizonyára retteg e két szótól, s már a hideg kirázza neve hallatán: Adolf Hitler. Született 1889.04.20.-án Braunauban. A mai évforduló alkalmával más nézőpontból szeretném megvilágítani Hitler igazi arcát és megpróbálom objektívan felvázolni, de először is ismerjük meg az ifjú korát nagy vonalakban. Hitler nem véletlen, hogy Inn mellett Braunauban született, hanem a sors kegyéből, avagy a…

Tovább a teljes cikkre

Bűnösök e a zsidók Krisztus halálában?

A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepére készülve felmerülhet a kérdés: „Bűnösök-e Jézus Krisztus halálának okozói?” Azt mondhatná valaki, hogy a zsidókat nem gáncs, hanem dicséret illeti meg azért, hogy mesterkedésükkel Jézus Krisztust a keresztre juttatták, mert enélkül meghiúsult volna a megváltás. És éppen azért Isten részéről is nem büntetésre, hanem jutalomra tarthatnának igényt, mert a megváltásnak eszközei voltak. Válaszunkat erre az első hallásra fogas és megtévesztő, alapjában azonban naiv ellenvetésre az alábbiakban adjuk. Jézus Krisztus szenvedését és megváltói halálát többféle szempontból nézhetjük. Nézhetjük először is fizikai…

Tovább a teljes cikkre

András király sírjánál…

Szerkesztőségünk három tagja az elmúlt hétvégén egy igazán építő kirándulásra indult. Testvérünk születésnapját ünnepelve és ehhez társuló tartalmas programot keresve döntöttünk Tihany meglátogatása mellett. Bizonyára a legtöbbeknek a Balaton-part jut eszébe a városról, ám mi valami egészen más miatt látogattunk el a tóba benyúló kicsiny félszigetre. Mondhatnánk, hogy látogatóba mentünk. Látogatóba egy olyan személyhez, aki egy küzdelmes és hősies élet után a földi koronát égire cserélte. Egy férfiúhoz, aki a magyar államiság egyik legendás védelmezője volt. Valakihez, aki ezer éve nyugossza örök álmát a Tihanyi Bencés Apátság altemplomában. Ez a…

Tovább a teljes cikkre

Különbség a hungarista és a bolsevista propaganda közt I. rész

Ebben a cikkemben egy kisebb kutatómunkámat fogom bemutatni, amely összehasonlítja a nyilas és a kommunista újságírást. Először is a háborúban szembenálló felek egymásról való vélekedését szeretném bemutatni. Az első a hungaristák, a második pedig a bolsevikok cikke. Mi van a szovjet által megszállt területeken? „Ágyúdörgések remegtetik meg a levegőt. A magyar fővárosért folyik a harc. Többért. A nemzet létéért és mindenért, amit eddig szentnek tartottunk. És a suttogók, a megfizetett, vagy megfizetésre váró ügynökök, lassan adagolva, híreket mondanak a Szovjet által megszállt területről. A nemzet ellenálló erejét akarják kikezdeni ezek…

Tovább a teljes cikkre

„Egyetlen férfi van a parlamentben – az is nő” – Adalékok a hungarista királykérdéshez I. rész

I. rész A cikk címét adó idézet 1946. február 1. után került be a köztudatba, amikor is a Magyarország államformájának kérdéséről tartott szavazás után az államforma királyságról köztársaságra változott. Slachta Margit és Szent-Iványi Sándor a köztársasági államforma felvétele ellen tették le a voksukat. Slachta Margit keresztényszocialista parlamenti képsivelő ezen bátor tettével kiérdemelte, hogy cikkünk elején megemlékezzünk róla. Az idézetet adó megszólítást bátor felszólalásaival vívta ki. Mint, ahogy a „Merre tovább hungarizmus?” című cikkünkben már utaltunk rá, a hungarizmust a monarchizmus eszméjétől elválaszthatatlannak tartjuk, és ezen álláspontunk megértetésére teszünk kísérletet ezzel…

Tovább a teljes cikkre

Rassz, kultúra, civilizáció 2. rész

Az előző részben megállapítottuk, hogy a rasszok minősége nagyban befolyásolja a kultúra minőségét, és így a civilizációs lépcsőfok elérése is mélységében a rassztól, a rassz minőségétől függ. Az adott rassz szellemi-lelki milyenségéből kiáradó kulturális minőség az, amely kicsúcsosodik a civilizációban. Ahogy korábban jeleztük már ebből kifolyólag az emberi fajnak nem mindegyik ága érkezett így el a civilizáció küszöbéhez. A szellemi minőségükből adódóan képtelennek mutatkoznak arra, hogy felkapaszkodjanak a civilizációs létrán, s még arra is alkalmatlanok, hogy egy másik rassz által létrehozott és életben tartott civilizáció vívmányait átvegyék. Született tulajdonságaikból adódóan…

Tovább a teljes cikkre

Kelet-Európai nacionalisták összefogását kezdeményezik – Karpatszka Szics interjú

A Nacionalista Zóna interjúja: Sovinizmus elleni harc; összefogás; a múlt tisztelete, a jelenben létezés és a jövőbe tekintés. Olyan hangzatos jelszavak ezek, melyeket sokan, sokszor a zászlajukra tűztek, de a szavakat szinte sosem követték tettek. Most Kárpátalján lehetőség mutatkozik arra, hogy ez másként alakuljon. A Nacionalista Zóna azzal kíván hozzájárulni mindehhez, hogy felületet biztosít a félreértések tisztázásához és egymás szándékainak megismeréséhez. Vannay László / Nacionalista Zóna – Egyáltalán nem hétköznapi, hogy a trianoni utódállamokban működő nacionalista szervezetek interjút adnak egy magyar blognak. Sőt, megkockáztatom, hogy ukrán szervezettel ilyen még sosem…

Tovább a teljes cikkre