Bűnösök e a zsidók Krisztus halálában?

A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepére készülve felmerülhet a kérdés: „Bűnösök-e Jézus Krisztus halálának okozói?” Azt mondhatná valaki, hogy a zsidókat nem gáncs, hanem dicséret illeti meg azért, hogy mesterkedésükkel Jézus Krisztust a keresztre juttatták, mert enélkül meghiúsult volna a megváltás. És éppen azért Isten részéről is nem büntetésre, hanem jutalomra tarthatnának igényt, mert a megváltásnak eszközei voltak. Válaszunkat erre az első hallásra fogas és megtévesztő, alapjában azonban naiv ellenvetésre az alábbiakban adjuk. Jézus Krisztus szenvedését és megváltói halálát többféle szempontból nézhetjük. Nézhetjük először is fizikai…

Tovább a teljes cikkre