A leghatalmasabb égi fejedelem

1884. október 13-án XIII. Leó pápa szentmisét végzett a vatikáni kápolnában. A mise végén önkívületi állapotba esett. Akik látták, nem értették a történteket. Ő sem magyarázta el rögtön, hanem a szobájába sietett, ahol írni kezdett. A papírokra imák kerültek. Két ima szól Szt. Mihályhoz. Az egyik egy egzorcizmus (ördögűző ima) része, melyet világi hívek nem mondhatnak, de a másik imádságot igen. Ez így hangzik magyarul: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonoszsága és cselvetései ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki Isten, esedezve kérünk; te pedig, mennyei sereg fejedelme,…

Tovább a teljes cikkre

Prohászka Ottokár beszéde a numerus claususról a nemzetgyűlésben

Alábbiakban Prohászka Ottokár nemzetgyűlési felszólalását adjuk közre kommentár nélkül, amely 1920 szeptember 16-án hangzott el a numerus clausus tárgyában.  A cikk teljes egészében tükrözi a nemzetgyűlési jegyzőkönyvet, tartalmazza a képviselők közbe kiabálásait, valamint az elütéseket és korabeli írásmódot. A teljes ülés jegyzőkönyve elérhető ezen linken. […] Elnök: Akkor következik? Héjj Imre jegyző: Prohászka Ottokár! Prohászka Ottokár: T. Nemzetgyűlés! (Halljuk/ Halljuk!) Nem fogom túl sokáig igénybe venni idejüket, annál kevésbé, mert megszívleltem a kultuszministernek intelmét, hogy az Alma Mater máris kapunyitás előtt áll s következőleg ezt a törvényjavaslatot lehetőleg tető alá…

Tovább a teljes cikkre

100 éves a numerus clausus

Ha megnézzük a Numerus Clausus historiográfiájának tagoltságát, három főbb vonal rajzolódik ki: vannak, akik elítélik, és azt állítják ez egy 0. zsidótörvény; vannak, akik igenlik, de védekeznek és azt mondják ez nem zsidó törvény; és vagyunk mi, akik szintén igenlik, és nem tagadjuk a zsidóság ellen irányuló mivoltát (leginkább ezért is szimpatizálunk vele). Bár magában a törvény szövegében (1920. XXV. tc.) nem hangzik el a zsidó/izraelita kifejezés, tudja mindenki, hogy ez az ellenforradalmi rendszer honmentő munkájának azon része, amely a magyar középosztály és értelmiség talpra állítását szorgalmazza a zsidó túlsúllyal…

Tovább a teljes cikkre

Négerek a Konföderációs Államok oldalán

Olvasóinknak egy kicsit furcsa lehet elsőnek, hogy a négerek szolgáltak volna a rabszolgatartó államok hadseregében. Pedig megtörtént, tény hogy ezt nem szokták megemlíteni. A történetet egy Anthony Hervey nevű néger férfival kell kezdeni. Az oxfordi illetőségű Hervey az elmúlt években azzal keltett figyelmet, hogy a zászló megváltoztatására irányuló erőfeszítéseket ellenezte. Saját bevallása szerint “lázadó” katonai viseletet öltött magára, hogy ezzel tisztelegjen azon négerek előtt, akik a polgárháború idején a konföderációs hadseregben szolgáltak. Gyakran látták, hogy konföderációs egyenruhát visel, és az Oxford téren a “rebellis” zászlót lobogtatja. „Ez nem rasszizmus. Ez…

Tovább a teljes cikkre

Remete-levelek – 1.

Előhang… Sok-sok esztendővel ezelőtt megjelent egy könyv „Illusztris barátom” címmel, amelyben a néhai I. János Pál pápa – püspök- és bíboros-korában írt – „képzeletbeli” leveleit adták közre. Ezek a levelek az Egyház múltjában és az emberiség történelmében fontos szerepet betöltő személyeknek szóltak, feszegetve lelkiségi, eszmei és főként hitbéli kérdéseket. A címzettek „válaszát” is közli a könyv, mégpedig írott műveikből összeválogatott kitűnő idézetekkel. Egy jelentéktelen remete nem vetekedhet a gyalázatos módon meggyilkolt pápa alkotásával, de mert megihlette a gondolat sajátossága, kísérletet tesz arra, hogy hasonló kérdésekkel keresse meg a múlt nagyjait,…

Tovább a teljes cikkre

Az intoleráns tolerancia

A cím már önmagában ellentmondást hordoz magával szintúgy, mint a liberálisok, akik az erőltetett „toleranciájukat” akarják másokra ráhúzni, akárcsak egy „S”-es méretű pólót Arnold Schwarzenegerre. De térjünk a tárgyra. Önmagába véve ez a tolerancia, amit ők hirdetnek és rá akarnak erőltetni mindenkire, ez nem tolerancia, hanem intolerancia, mert nem türelmesek mások véleményére, egyáltalán nem elfogadóak, ha valakinek más a véleménye. Intoleránsok, mert mások nézeteivel szemben türelmetlenséget nyilvánítanak ki. Ezzel nincs is semmi baj, ha valaki ragaszkodik az elveihez, de akkor ne hívja magát toleránsnak, miközben az ellentétjét forgatja ki belőle.…

Tovább a teljes cikkre