Üzenet a Katolikus Válasznak!

A katolikus válasz, avagy jogi okokból csak KV, április 17.-én adta hírül, miszerint Antonio Marto portugál bíboros elítéli azt a vélekedést, hogy a COVID-19 járvány Isten büntetése lenne, egyúttal szorgalmazza, hogy a papok videóhíváson keresztül gyóntassanak. Utóbbi esetében a KV joggal jegyzi meg, hogy az Egyház ezt vészhelyzetben is tiltja, így az ekképpen kapott feloldozás szentségileg érvénytelen. A probléma abban áll számomra a KV részéről, hogy Veszprémi Csaba szerkesztő szerint, idézem; Nem tudhatjuk, hogy a jelenlegi helyzet Isten büntetése-e. De térden állva, “hamuban és szőrzsákban” könyörögnünk kellene, hogy az legyen. Mert ha Isten már nem is büntet minket, ha már csupán megengedi nekünk, hogy a magunk feje után menjünk, akkor tényleg nagyon nagy a baj.

Nem tudom eldönteni, hogy Veszprémi úr komolyan átvette-e az amerikai evangelikál körökben ismert televíziós hitszónokok gondolkodásmódját, vagy „Csak azért is!” alapon helyezkedik szembe Marto bíborossal, mondván Ferenc pápának köszönheti pozícióját, így támadni kell, ahol csak lehet. Bármelyik verzió is helytálló, elkeserítőnek tartom.

De miért is gondolom, hogy a járvány nem lehet Isten büntetése? Az alábbiakban Domokos Endre János: Iránytű II. című, a jelenések könyvét elemző tanulmányából idézek: „A végső időkben egyre szaporodó, és a mind szélsőségesebbé váló  – a végkifejlet irányába mutató – ökológiai folyamatokat, valamint természeti katasztrófákat Szent János párhuzamosan a hét harsonaszóval és az oltár hét csészéjének földre öntésével szemlélteti. A látomásokban ábrázolt, közvetlenül a teremtett világot érintő csapások az emberiség bűneinek természetes következményei, nem Isten csapásai: „mert amit az ember vet, azt fogja aratni is.” (Gal 6,7) A konkolyról szóló példabeszédében Jézus egyértelművé tette, hogy a jó és a gonosz egészen az ítélet napjáig párhuzamosan fog létezni, a gonosz elkülönítése és a bűn végleges megbüntetése csak az utolsó napon fog megtörténni, „nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a Búzát is kitépjék!” (Mt 13,24-30; 13,36-43) Ő ugyanis nem leli kedvét a bűnös halálában, „a megtört nádszálat nem töri össze, a mécsbelet nem oltja ki” (Iz 42,3) hanem „türelemmel kezel bennünket, mert nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindnyájan megtérjenek.” (2Pét 3,9)” (10. oldal)

Plusz, Szálasi Ferenc idevágó gondolata: „1017. tétel: Úgy mondják: Isten adja a jót és a rosszat. De miért adja a jót a gonosznak és a rosszat az igaznak. Hát nem egészen így van. Isten csak jót ad. Csak abszolútot ad. Egyet ad. Azt adja, ami lényege: az egyet, az abszolútat mindenből. Tehát csak jót ad. Az ember az, aki a jót erőszakkal elveszi más elől is, vagy türelemmel megvárja, míg rá kerül a sor, vagy megosztja, ha előbb jutott birtokába. így adódik a gonosz ember, a hívő ember és az igaz ember. Isten tehát nem jót vagy rosszat ad, hanem ad, és az ember az, aki az adományt magatartásával jóvá vagy rosszá teszi. Végkövetkeztetésben: az abszolútban csak jó van; a relatívban van csak jó és rossz, hogy az ember relatív agyával, lelki életével felfoghassa a körülötte levő világot.” (241. o.)

Hozzátok szólok, Testvéreim! A lélek és az értékek válságát éljük, a modernizmus mézbemártott mérge áthatja hőn szeretett Anyaszentegyházunkat, tán földi szemmel nem látható, de élet-halál harcot vív Krisztus összes katonája! Mégis kérlek, Testvér, ne szédítsen el az égi háború heve, légy résen, mert van egy harmadik fél, kik tradicionalistának álcázzák magukat, segítőkezet nyújtanak a csatában, de szent ügyünket eltorzítják, hisz ők a megkövült szívű montanisták!

Kitartás, Krisztus vezessen minket!

u.i.: A Zöldinges szerkesztősége nem állítja, hogy a KV blog montanista nézeteket terjesztene, viszont úgy véli több írásával is csupán világvégevárást gerjeszt, ezenfelül vannak a KV-tól teljesen független, sedevacantista erők, a szerző pedig az ő káros hatásukra is felkívánta hívni a figyelmet.

Források:

Zöldinges.net – K.D.

Korábbi cikkek