A nemzeti hivatásrendi munkaállam létjogosultsága

Egy volt P.H.M.-es Testvérünk küldte be írását nekünk, ezt olvashatjátok most: A második világszabadságharc leverését követő, máig tartó korszakban az Európai népek állami berendezkedését alapvetően két hatalomgyakorlási forma határozta meg, az úgynevezett népi demokrácia és a liberális demokrácia. Az előbbi nem más, mint a kommunista vagy az úgyn. „szocialista” rendszerek, az utóbbi pedig a kapitalista, vagyis a liberális piacgazdaság által mozgatott rendszerek hatalmi megnyilvánulási formája. Mi magyarok, hasonlóan az egykori keleti blokk, jelentős részben szovjet megszállási övezetbe tarozó népeihez, mindkét ideológia regnálását megtapasztalhattuk. A Szovjetunió összeomlását, illetve nem sokkal később…

Tovább a teljes cikkre

Filozófiai percek 9. rész

Melyek a dedukció vagy a logikai törvényei? (Leges deductionis vel logicae) Amint az axiológiából tudjuk, a dedukció az a következtetés, amellyel az egyetemesebb igazságból megismerjük a kevésbé egyetemes igazságot. Minden dedukció szükségképpen feltételez tehát a konklúziójában szereplő két fogalmon, az alanyon és az állítmányon kívül egy olyan harmadik fogalmat is, amelynek segítségével a dedukció fő és altételben összehasonlítja egymással az alanyt és az állítmányt. Ha ennek a harmadik segédfogalomnak (terminus medius) a terjedelmét össze akarjuk hasonlítani a konklúzió alanyának és állítmányának terjedelmével, azt kell meggondolnunk, hogy a biztos állításnak az…

Tovább a teljes cikkre

Olvasói reakció a “Tegyük a divatot szélsőjobbossá” cikkre

A Magyar Sziget igazán sosem fogta meg a fiatalságot, csak annak egy bizonyos rétegét. Az ott jelenlévő közönség egy része pedig nem tudta magáénak azt az elképzelést/eszmét, amit annak idején a PHM képviselt. Sajnálatos módon nem a PHM öröksége, hanem a tömegek szemében a szélsőjobb redukálódott a szubkulturális dolgok, a ’szarszlovákozó’, zsidózó és ’zikkhejjező’ tömegre, akik a külsősök fejében még mindig a kopasz skinhead vonalként vannak azonosítva. Pedig ezen kellene túltenni magunkat. Annak idején, mikor a Jobbik pártként levetette a bocskait, meg a gárdamellényt, és öltönyben kezdett el bejárni az…

Tovább a teljes cikkre

Winston – egy karrier a semmiért

„Churchill be fogja írni a nevét a történelembe; vigyázzunk, hogy ne vérbe írja azt.” A. G. Gardiner 1913. A férfi, aki harcolt a malakindi csatatéren Indiában, részt vett a birodalom utolsó lovasrohamában a dervisek ellen, a búrok fogságba ejtették, ahonnan megszökött és Pretoria ellen vonult. Mindössze 26 évesen bekerült a parlamentbe, 36 évesen pedig az Admiralitás Első Lordja lett. Miért ennyire ünnepelt személyiség? A választ mindenki tudja: Ha ő 1940-ben, mikor minden veszni látszott, nem tartja háborúban a Brit Birodalmat, akkor Hitler kerekedik felül, s a világ ma egy „borzasztó”…

Tovább a teljes cikkre

Néhány észrevétel a Zöldinges hungarista alsóház koncepciójához

A volt P.H.M-ből egyik Testvérünk küldte be nekünk kritikáját a királykérdéssel foglalkozó cikkünk 4. részével kapcsolatban, alább olvashatjátok: A Zöldinges szerkesztősége a következőt írja „A megye képviseletét ellátó hivatásrendi gyűlés delegálhat két követet az Alsóházba, akik a régió ügyeit képviselik. Ezek egyike a megyei jogú város polgármestere, míg társa egy régiófejlesztési tapasztalatokkal rendelkező szakember lesz, hiszen feladatuk kizárólag a saját régiójuk képviseletére korlátozódik majd […] Alsóházban ezen felül számarányosan képviselve lesznek a hivatásrendek, kiknek ülnökei a megyei hivatásrendi gyűlések legkiválóbb tagjaiból kerülnek ki az elnök utasítására.” A következő gondolatok kapcsán…

Tovább a teljes cikkre

Akik a harcosok útjára léptek – Nacionalista Sporttábor beszámoló

A hétvégén két szerkesztőnk a Légió Hungária által rendezett Nacionalista Sporttáborban járt, alább olvashatjátok beszámolójukat: “…A harcosok kiváló példát állítottak közegünk elé. Visszajelzéseik pedig ismét megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk, hogy csak ezen az úton lehet járnunk!…” Az elmúlt hétvégén került sor az idei Nacionalista Sporttáborra, Mozgalmunk szervezésében. Amint azt a tevékenységünket követők minden bizonnyal tudják, tavaly még zárt körben rendeztünk egy sportos hétvégé, ám a pozitív tapasztalatokra építve, idén már nyílttá tettük. A tábor üzenete egyértelmű: Példát szeretnénk állítani a nacionalista közeg elé, hogy van élet a virtuális…

Tovább a teljes cikkre

Az órák már készülőben

Válasz A meg nem értett órásmester… c. cikkre. Való igaz. Az órásmester szívének óriási fájdalom volt látni, hogy több mint négyszáz év távlatából, hosszú álmából felriadva – ahogy mondani szokták – a régi jó dolgokból, sajnos már nem maradt semmi. Értetlenkedve állt a döbbenetes változások előtt, melyek szeretett szakmájában történtek. Körbenézve a világban azonban akarva-akaratlanul is be kellett ismernie, hogy évszázados tudásának, az óra formái mögött rejlő mély értékek átadáshoz neki is igazodnia kell, a kor óráinak formáihoz igazítania a „meg nem értett” szakismeretét. Ezt belátva tanulmányozni kezdte új korának…

Tovább a teljes cikkre

Tegyük a divatot szélsőjobbossá, és ne a szélsőjobbot divatossá!

Elsőre furcsa és értelmezhetetlen lehet a cím, de tudatosan választottam ezt. Először is tegyük tisztába mit értek divat alatt, mert erről sokaknak a szaggatott nadrág, a fél vagyont érő „hype beast” cipő, és a férfiatlan férfiruhák jutnak eszébe. Nos, én a divaton jelen esetben azt értem, ami megfogja a fiatalságot, és nagy népszerűségnek örvend. Ha ezt úgy akarjuk elérni, hogy mi olvadunk be a divatba, akkor azzal elvesztjük az értékeinket, mivel ma nem az erkölcs hanem a nihilizmus és hedonizmus, nem a hit hanem az ateizmus és materializmus, és nem…

Tovább a teljes cikkre