Hungarista kisokos: Pax Hungarica

Mit is jelent a Pax Hungarica, vagyis a ’Magyar Béke’? A Nemzet egységének, oszthatatlanságának, erejének zálogát. Ugyanis jelenti a gazdasági békét, amely a munka és a termelés eredményeinek hasznát arányosan osztja el a termelésben résztvevők közt, felszámolva az osztályok közti igazságtalanságot; jelenti a társadalmi békét: nem ismerünk kiváltságos osztályokat, csak a dolgozók egységes szociális közösségét; és jelenti a politikai békét, melyben nem léteznek pártok (állampárt sem), ezáltal nem létezik önző pártérdek sem, amely így gátolja a Nemzet valódi akaratának beteljesülését, csak egy vezérgondolat létezik, amely irányítja a Nemzet politikai cselekedeteit, ami a Magyar Nemzet boldogulása és jóléte az európai nemzetek közösségében.

A Pax Hungarica jelenti a Kárpát-Medence népei békéjének, szétválaszthatatlanságának és erejének biztosítékát. Kedves nemzettestvéreim, ne felejtsük el, a Kárpátok ölelte Duna-medence nem csak a magyarok hazája. Mielőtt elindult a liberalizmus világpusztító útjára, nem létezett a nacionalizmus ma ismert formája, azelőtt (egy ideig még utána is) a szlovák, a magyar, a szerb, a horvát, a román együtt harcolt ezért a hazáért. Mátyás fekete seregében voltak szerbek, horvátok is, de németek is; a Rákóczi-felkelés idején mind a kuruc, mind a labanc oldalon képviselte magát a történelmi Magyarország majdnem minden nemzetisége; mikor a csehek és a románok betörtek hazánkba, hogy elorozzák, ami nem az övék, akkor szlovákok harcoltak a cseh megszállók ellen és románok harcoltak a román királyi hadsereg ellen. Testvérek! Ez a föld nem csak a magyar népé, ez a föld a közös hazánk, így, együtt alkotunk egy nagy, erős Nemzetet!

A Pax Hungarica biztosítja a magyar nép vezetésével az Ősföld népei számára a legmagasabb fokú kulturális autonómiát: nyelv, iskola, népművelődés, önkormányzati közigazgatás és bíráskodás, önkormányzatokon belüli gazdasági önkormányzat; valamint minden nemzetiség a népességi arányaihoz képest képviseli magát a Nemzet házában és ott együtt dolgozva, egy érdek mentén valósítják meg a közös haza irányítását.

Ezért hát hozzátok szólok magyar nacionalisták: vetkőzzétek le a sovinizmust és forduljatok barátsággal nemzettársaitok felé, jusson eszetekbe, hogy kinek az érdeke a népeink közti békétlenség fenntartása; nekünk semmi hasznunk nincs ebből, de ők fel tudják használni nemzeti sérelmeinket arra, hogy egymás ellen hergeljenek minket és így folyamatosan egyre messzebb és messzebb lökjük magunkat az összefogástól és az újraegysülés reménye egyre és egyre távolibb legyen; nem szabad ennek felülnünk, emelkedjünk hát felül sérelmeinken és tekintsünk bizakodva a jövőbe, amit megosztóink nem tudnak, vagy nem akarnak figyelembe venni, hogy mi Mária országa vagyunk, biztos vagyok benne, a Mennyekben országunk ugyanolyan egységes, mint 1918 előtt volt.

Úgy legyen!

Zöldinges.net – Bognár Albert

Korábbi cikkek