Nincs epilógus

Eddig a Hungarianfront nevű oldalon tevékenykedtünk, de elérkezettnek láttuk az időt, hogy egy új felületre költözzünk, ahol rendezettebben tudunk cikkeket közölni. A célunk táptalajt biztosítani a magyar nemzetiszocialista gondolatnak, a fentről jövő és alulról szervezkedő érzésnek, ami, ha megérinti az embert és a szívébe költözik, onnan többé el nem távozik. Egy gyönyörű szövetsége ez az egészséges önszeretetből kifejeződő közösségszeretetnek, a nacionalizmusnak, a társadalmi igazságosságra való törekvésnek, a szocializmusnak, valamint az ezeket egybe forrasztó és harmóniába állító kereszténységnek. Egy felülről jövő, de mégis alulról szervezkedő, az emberi természeten, az isteni törvényeken, az Igazság talaján álló ideológia.

Mert minden korszak lezárul egyszer, mindennek eljön a vége. Nem lesz ez másképp a mostani rendszerrel sem, mert minden elbukik, ami szembe megy a természet törvényeivel. És akkor, amikor eljön a vég, mi nem pusztulunk el, nem, mert az igazság talaján állunk, a termeszét törvényeit betartva, azokhoz igazodva és nem azokat magunkhoz igazítva. Ott fogunk állni ennek a világnak a romjain. Mint pusztítók? Nem, nem mi okoztunk ezt, minket nem hallgattak meg, mi voltunk a világ lelkiismerete, de ahogy az ember is szereti figyelmen kívül hagyni, úgy mit várunk a világtól? Mint győztesek? Nem, inkább, mint túlélők, de a vészt túlélni nem igazi győzelem, meggátolni, na az már igen. Akkor hát, hogy fogunk ott állni? Mint újjáépítők! Újjáépítők, akik a bukott világ romjaiból felépítenek egy új világot. A bűnösök, a felelősek lakolni fognak, „kegyelmet nem kérünk és nem adunk!”.
Az új világ pedig nem egy tündibündi világ lesz, nem, nagyon nem! Nem lesz olyan, hogy szólás-, meg véleményszabadság, na demokrácia az meg végképp nem. Csírájában fogunk elfojtatni minden egyes olyan cselekvést, amely szembemegy a normalitással, a természet rendjével. A felbújtóknak nem lesz kegyelem! Nem fogjuk a népet azzal hülyíteni, hogy ő uralkodik, közben meg négy évente szavaz egyszer; nem lesznek pártok, amik megosztják es oldalakra bontják az embereket! Meg fogjuk valósítani a valódi népképviseletet, ahol a hivatásrendek legkiemelkedőbb tagjai kerülnek be érdemeik alapján a Nemzet Házába, nem pedig azért mert jól tudtak hazudni. Ó, és hogy mi lesz a sikerünk kulcsa? Az, hogy nem hazudunk, nem kertelünk, nem áltatunk senkit arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk és mit akarunk, hanem kimondjuk. Ez az, ami különbbé tesz minket, mert, ahogy Nemzetvezetőnk mondta “csak az igazság vezetheti a nemzet életét“.
Kik vagyunk hát mi? Mi vagyunk a múlt szelleme, ami kísérti a modern embert, aki figyelmeztet, hogy rossz az irány; mi vagyunk a jelen harcosa, aki nem nézi tétlen azt, amilyen irányba megy ez a világ, aki felemeli hangját es tesz a változásért; és mi vagyunk a jövő gyermeke, aki áldozatos es önfeláldozó munkák gyümölcseként majd egyszer megfogan és megszületik, ha mi kellőképpen végezzük dolgunkat.

Ugyan nem vagyunk mozgalom, a távoli terveinkben sincs benne, hogy mozgalommá váljunk. Megtesszük, amit megtudunk, figyelünk és várunk, bízunk Isten gondviselésében, és a megfelelő pillanatban minden úgy lesz, ahogy lennie kell. De addig is jobb, ha mindenki eszébe vési a hungarizmus él, köszöni jól van, félnie annak kell, akinek félnivalója van!

Zárásképp álljon itt ez az idézet:
Nincs epilógus, a folyamatnak még nincs vége. Nem is lesz, mert a forradalom nem képes tartós rendet teremteni. Minden rendet szétver, a saját maga által létrehozottat is. Az ellenforradalmárok feladata az, hogy védelmezzék a társadalmat és egy rendezett közösség alapelveit. Ez nem látványos feladat, nem ismer végső győzelmet. Sikerélményt nem a fórumon, hanem a szívben nyújt. Végtelen feladat, napi súlyos teher. Így teljesülhet nap nap után.” – Molnár Tamás

Kitartás! Fel a győzelemre!

Zöldinges.net – Bognár Albert

Korábbi cikkek