Magyarország szellemi kútmérgezői

Most kezdődő cikksorozatomban igyekszem összegyűjteni a jelen kori magyar szellemi élet legkártékonyabb gondolkodóit. Ezek legtöbbjének megnyilatkozásai, már első ránézésre is viszolygást váltanak ki a jóérzésű emberekből, de akadnak  olyanok is, akiknek ártalmas nézetei, csak némi „mélyfúrás” után válnak nyilvánvalóvá. Mivel hölgyeké az elsőbbség, így a szebbik nem egy igencsak elfajzott gondolkodójával kezdem a sort: Perintfalvi Ritával.

Perintfalvi Rita úttörő abból a szempontból, hogy ő az, aki elsőként igyekszik meghonosítani hazánkban, azt a nyugat európai nőtípust, akitől minden jó érzésű férfinak ökölbe szorul a keze és kihozza belőle a legrosszabb nőgyűlölőt. Ez a típus: a sok diplomás, agyonképzett bölcsész,[1] aki torz és alávaló arckifejezésével tudatja a világgal, hogy ő bizony nem akárki. Elég egy pillantást vetni erre a nőszemélyre ahhoz, hogy az unszimpátia mellett a szexuális elhidegülés is felébredjen bennünk (a természetes nemi ösztöneink lehűtésére elég egy pillantást vetni erre az arcképre, a siker garantált. A cölibátust fogadott személyek kísértéseik elűzéséért is nagy haszonnal fordulhatnak e kép időnkénti megtekintésére, de túl gyakran azért nem ajánlott). Ehhez képest a legnagyobb irónia: Perintfalvi Rita házas! Ezúton is kérjük a szerencsé(tlen) férjet, vegye át a minden idők legnagyobb papucsának járó díjat, egy kiadós verés kíséretében. visszatérve az illető „hölgyre”: ez a beképzelt, arrogáns, a wikipédia szintű tárgyi tudásátt fitogtató vér feminista fúria egy olyan területen garázdálkodik – jó érzékkel rátalált erre a kihasználatlan paci résre – amin eddig Magyarországon senki: gonosz eszméit a Katolikus Anyaszentegyház védőszárnya alatt kívánja terjeszteni.

Olvasóink előtt talán nem ismeretlen tény, hogy a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak jelentős része többféle módon is értelmezhető. Ez azt is eredményezte – többek között -, hogy az ún. liberális katolikusok, vagy mai szóhasználattal neo-modernisták, akik mindenáron ki akarják békíteni az Egyházat a világgal (értsd: a világ képére formálni Krisztus misztikus testét), azok most kényük kedvük szerint megtehetik ezt. Korábban az előrelátó és bölcs pápák gátat vetettek ennek az embertípusnak a Quanta Cura, Syllabus, Lamentabili Sane Exitu, Pascendi Dominici Gregis, stb dokumentumokkal. A II. Vatikáni zsinat az anti-modernista eskü eltörlésével (VI. Pál pápa rövidlátóságának köszönhetően) immár semmiféle védelmi vonalat nem hagyott magának az izgága, minden lében kanál szakbarbár idealistákkal szemben. E típus magyar (?) díszpéldánya, Perintfalvi Rita pedig, kielégíthetetlen becsvággyal rá is vetette magát erre a koncra és mint a homoszexuális lobbi hazai „katolikus” védelmezője vált ismertté, nagyjából öt évvel ezelőtt.[2] A videóban említi, hogy a bérmálással egyúttal ki is bérmálkozott az Egyházból, majd ezoterikus és buddhista nézetekkel ismerkedett. De sajnos mindannyiunk kárára visszatért és teljes erőbedobással terjeszti banális és teljesen ostoba elméleteit. Tulajdonképpen ez a huszadrangú „teológusnő” azért tehetett szert relatív hírnévre, mert mint említettem, jó szimattal kihasznált egy piaci rést, olyan témák puffogtatásával, amiket a 80-as, 90-es években már ellőttek tőle sokkalta tehetségesebb, de ugyanolyan rosszindulatú és gonosz nyugati progresszív „teológus” társai. Ízelítő címszavak: homoszexuális és feminista „teológia” (szoros összeköttetésben az lmbtq propagandistáival), a felszabadítás „teológiája” ami gyakorlatilag a szegények gyámolítása alatt egyfajta kommunista proliimádó ideológia becsempészését jelenti. Ráadásként teljesen elferdíti Isten népe, vagyis a hívek helyzetét: ők a nyáj, akit a hierarchia Istenhez vezet és tanít, vagyis engedelmességgel kell tartozniuk az egyházi hierarchia iránt, nem pedig lázadozni. Ízelítőül a nyájas olvasó figyelmébe ajánljuk az alábbi videót.[3] A témák részletes ismertetését nem tartjuk célravezetőnek. Részint a nyugalom megzavarására igencsak alkalmas állítások, másrészt nem kívánunk ingyen reklámot csiholni ennek a perszónának, elég annyit tudni: Perintfalvi Rita és a Katolikus tanítás egymást diametriálisan (szöges ellentétben) kizárják egymást. Azzal pedig, hogy Perintfalvi Rita lépten nyomon katolikus teológusnőnek hazudja magát nem más, mint a jóhiszemű vásárló megtévesztése és a témában kevésbé járatos érdeklődők alávaló félrevezetése. Nehéz eldönteni, hogy ez a nő elvakultságában ennyire ostoba, vagy pedig nagyon is tudatosan vállalja a modernista forradalmár dicstelen szerepét: szisztematikusan és belülről lebontani az Egyházat, Jézus Krisztus egyetlen (!) igaz Egyházát. Hozzá hasonló megélhetési paraziták – zsidó-szabadkőműves pénzeken kitartott szakbarbár propagandisták . százai, sőt ezrei is megpróbálják Krisztus varratlan köntösét szétszaggatni. Kisebb-nagyobb darabokat sikerülhet is leszakítaniuk belőle, de egyet figyelmen kívül hagynak: Urunk Jézus Krisztus ígéretét: „A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” (Mt 16,18). Ezenkívül még valamit ajánlok figyelmébe a kedves „teológus nőnek”. Ha komolyan gondolja azt, hogy teológus, vagyis Isten kegyelméből tanítója kíván lenni Isten népének, akkor ez fokozott felelősséggel jár. Égbekiáltó hazugságai és káromlásai, ha meg nem bánja őket, mint vádlók bírálják majd őt az utolsó ítéletkor. Ezzel zárom intelmeimet: „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül.” (Lk 17,1-2).


[1] A teológusnő pályafutásáról bővebb tájékoztatást ad az alábbi oldal, már ha érdekel valakit: https://teologusnok.hu/index.php/magunkrol/tagjaink/bemutatkozunk/83-dr-perintfalvi-rita#Eletrajza

[2] Lásd az alábbi videót: https://www.youtube.com/watch?v=hTGP_Hq2r4A

[3] https://www.youtube.com/watch?v=um3q9xAWQ9s

Zöldinges.net – Radó Antal

Korábbi cikkek