Prohászka Ottokár beszéde a numerus claususról a nemzetgyűlésben

Alábbiakban Prohászka Ottokár nemzetgyűlési felszólalását adjuk közre kommentár nélkül, amely 1920 szeptember 16-án hangzott el a numerus clausus tárgyában.  A cikk teljes egészében tükrözi a nemzetgyűlési jegyzőkönyvet, tartalmazza a képviselők közbe kiabálásait, valamint az elütéseket és korabeli írásmódot. A teljes ülés jegyzőkönyve elérhető ezen linken. […] Elnök: Akkor következik? Héjj Imre jegyző: Prohászka Ottokár! Prohászka Ottokár: T. Nemzetgyűlés! (Halljuk/ Halljuk!) Nem fogom túl sokáig igénybe venni idejüket, annál kevésbé, mert megszívleltem a kultuszministernek intelmét, hogy az Alma Mater máris kapunyitás előtt áll s következőleg ezt a törvényjavaslatot lehetőleg tető alá…

Tovább a teljes cikkre

100 éves a numerus clausus

Ha megnézzük a Numerus Clausus historiográfiájának tagoltságát, három főbb vonal rajzolódik ki: vannak, akik elítélik, és azt állítják ez egy 0. zsidótörvény; vannak, akik igenlik, de védekeznek és azt mondják ez nem zsidó törvény; és vagyunk mi, akik szintén igenlik, és nem tagadjuk a zsidóság ellen irányuló mivoltát (leginkább ezért is szimpatizálunk vele). Bár magában a törvény szövegében (1920. XXV. tc.) nem hangzik el a zsidó/izraelita kifejezés, tudja mindenki, hogy ez az ellenforradalmi rendszer honmentő munkájának azon része, amely a magyar középosztály és értelmiség talpra állítását szorgalmazza a zsidó túlsúllyal…

Tovább a teljes cikkre