II. Zöldinges Nyári Tábor

2020. augusztus 5-9 között került megrendezésre immár második nyári táborunk, a Keszthely-környéki szőlőhegyek ölelésében. A négynapos programsorozat kiemelt területe az eszmei, történelmi, teológiai ismeretek elmélyítése volt változatos témájú előadásokon keresztül, de természetesen a csapatépítés, kirándulás, túrázás sem maradt ki. Szerda este zivatar fogadott minket sátraink felállításánál, de a Teremtő kegyes volt velünk, a kezdeti cudar időjárás hamarost napossá vált, és maradt is a hét végéig. Csütörtök reggel a tábornyitó után kialakítottuk a területet, különös tekintettel a körletre, tűzrakóhelyre, az előadások tervezett helyére, alakulótérre, és természetesen zászlórudat is állítottunk, felhúztuk a P.H.M. zászlaját, mely a júliusban elkészült belső szabályzatunk értelmében a Zöldingesnél is hivatalos jelképpé vált.

A tábornyító

A helyszín rendbetétele után a tábornyitóval kezdetét vette a programsorozat. Csikós testvér költségvetési beszámolója után a kikapcsolódásé volt a terep, az éttermi ebédet közös fürdőzés követte a Balatonban. Visszaérkezve a táborhelyre a női tagozat által készített finom vacsora elfogyasztása után az előadások sorát két legifjabb szerkesztőnk nyitotta, akik „A hungarizmus alapjai és a Pax Hungarica”, valamint „A hungarizmus és a nép, akkor és ma” címmel prezentálták tudásukat. Este Dobronyi testvér egy igazán parázs témával készült. A kuruc mozgalom létrejöttének előzményeivel és történetével ismerkedhettünk meg. Történész előadónk konklúziója szerint a kuruc mozgalom inkább negatív, míg a Rákóczi-szabadságharc inkább pozitív megítélésű kell legyen.

Péntek reggel a korai ébresztő után reggeli tornával mozgattuk át tagjainkat, majd a reggeli elfogyasztása után máris belevágtunk a délelőtti előadásblokkba, melyen a bölcselet és a filozófia dominált. Géresi Tamás előadásában a hungarizmus bölcseleti előzményeivel ismerkedhettünk meg, Váradi testvér pedig egy átfogó előadás keretében az örökkévalóság formáihoz való visszatérés akaratán keresztül konstatálta a hungarista létszemlélet filozófiai és ontológiai megalapozottságát. A kora délutáni órákban az újonnan érkezettek képviseletében egy olasz-magyar származású testvér beszélt nekünk az olasz fasizmus 1945 és ’90 közötti történetéről, mely élénk érdeklődést váltott ki a hallgatóságból, hozzászólások, kérdések formájában. Délután rövid gyalogos túra keretében megtekintettük a Rezi vár romjait, majd a kora esti órákban a velünk lévő hölgyek társaságában ellátogattunk a keszthelyi kutyás strandra is. Este a nap fénypontjaként Csontos Szigfrid járta körül az égetően aktuális trianoni tragédia témakörét, és a testvérnépek jelenkori szerepét, hozzáállását. Az este az előadások témáinak kötetlen megvitatásával zárult finom helyi bor kóstolgatása közben, melyet a szomszédos pince tulajdonosa kínált fel fogyasztásra.

A Rezi-várban

Szombat volt táborunk főnapja. Délelőtt vitakultúra fejlesztő foglalkozás keretében párokat alkotva vitattunk meg közéleti, társadalmi kérdéseket kalapból kihúzva, így a cigány integráció, a gender, az EU, és sok más témakör is előkerült. A rövid, 1-2 perces gyors válaszkényszer alaposan megdolgoztatta az agytekervényeket.

Géresi és Váradi testvér összecsapása
– fekete kupak: fasiszta, rózsaszín (nem látszik): liberális –

Délben érkezett meg „vezető testvér”, Domokos Endre János, a P.H.M. egykori vezetője, így már mindenki jelen volt, hogy ünnepélyes keretek között átadhassuk Lengyel Béla testvérnek többéves példamutató mozgalmi tevékenységéért és önzetlen anyagi vállalásaiért a Zöldinges Szellemi Műhely elismerő oklevelét, valamint egy doboz csokoládéval és cserepes virággal kedveskedtünk a hét során sokat munkálkodó hölgyeinknek, akik minden nap friss ételeket tettek asztalunkra, és óvón figyeltek a táborba érkező apróságokra is.

Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait.” – Ezt a tábor során többízben is megtapasztaltuk a gyakorlatban

Délután igen sűrű volt az előadás-felhozatal. Ebéd után került sor a tábor fő programjára, az immár hagyományos kerekasztal beszélgetésre. Az idei programon a „Merre tovább hungarizmus” c. cikkünk tematikáját követve vitatta meg a hungarizmus aktuális kérdéseit az egykori P.H.M. képviseletében Domokos Endre János vezető, valamint Géresi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csoport vezetője, míg a Zöldingest Csikós Gergő és Váradi Attila főszerkesztők képviselték. A moderátori tisztet Csontos Szigfrid vállalta, aki egykori P.H.M. tagként ma is aktívan tevékenykedik a közéletben. Az egyetértés és a testvéri szeretet légköre jellemezte az asztaltársaság diskurzusát, de vitás kérdéseket is kiveséztünk, így a kuruc-labanc történelemszemlélet megítélését, vagy a hangsúlyos katolicizmus kérdését. A beszélgetés végére méginkább megszilárdult a mozgalmi kontinuitás és a szerves folytonosság tudata.

Merre tovább?

A délután folyamán sorra követték egymást a különböző témájú előadások, így hallhattunk Móricz János dél-amerikai utazásairól, Stekler testvér libanoni élményeiről és az ottani keresztény, ókeresztény felekezetek helyzetéről. Az előadások sorát két igazán komoly életrajzi téma zárta: papi hivatásra készülő testvérünk Prohászka Ottokár életének mérföldköveit mutatta be a tőle kölcsönzött idézeteken keresztül, így megvilágítva ezt az igen gazdag életpályát Isten és a haza szolgálatában. Az utolsó, késő esti órákba nyúló előadás egészen unikális volt, hiszen egy jelentős hungarista publicista és görögkatolikus pap, Ladomérszki Béla kalandos életével ismerkedhettünk meg, aki sajnos méltatlanul kevesek által ismert, annak ellenére, hogy a hungarista valláspolitika kiemelkedő alakja volt.

Vasárnap reggel a táborzárót és a zászló levonását követően közösen szentmisére indultunk Sümegre, ahol Barsi Balázs ferences szerzetes a szentáldozás, és a szent Test vétele után rövid lelkigyakorlatot tartott néhány érdeklődőnek, így mi is felemelő és tanulságos perceket tölthettünk a Kapisztráni nagyságú szerzetes körében. Az Úrangyala közös elvégzése után rövid kitérőt tettünk Zalaszántóra, ahol megtekintettük a buddhista kulturális expanzió legjelentősebb magyarországi szakrális emlékét, a zalaszántói nagy sztúpát. Az eltévelyedett, spirituális élményekre vágyó tömegeket bazári forgatag várta, a sztúpánál pedig átszellemült sokaság lődörgött. Mennyivel jobb lenne, ha ez a sokaság egy Mária-zarándoklatra indulna inkább. Hosszas búcsúzás után a kora délutáni órákban indultunk haza.

A szerkesztő gárda

A tábor konklúziója egyértelműen pozitív. Az elsődleges célja a közösségépítésen túl a folytonosság, a testvéri kapcsolatok elmélyítése volt a Zöldinges szerkesztősége és a P.H.M. egykori tagsága, vezetősége között, mely a mindkét részről megjelent társaság létszámából egyértelműen sikeresnek könyvelhető el. A legnagyobb gondunk az volt, hogyan kerítsünk sort arra a számos előadásra, melyet a résztvevők tartani kívántak, így fordulhatott elő, hogy késő estékbe nyúlóan is képeztük magunkat a szőlőskunyhó előtti teraszon. Hosszú folyamat egy nyári tábor megszervezése, pláne a folyamatos önvizsgálat, és a hibák, gyermekbetegségek kiküszöbölése, de úgy gondoljuk évről-évre nagyobb és összetartóbb közönség látogat el hozzánk. A jövőre vonatkozólag, pedig nem mondhatunk mást: Egy év múlva találkozunk!

Zöldinges.net – Csikós Gergő

  • További képek a táborból:
Az Úr vigyázó tekintete a háttérben
Réka: ide hoznád a sátorból a kést?
Attila: Birodalmi Főhadiszállás, ez a neve…
A lányok elfáradtak
Egy mopsz felelt a tábor biztonságáért
A tűz a meggyújtásától a táborzáróig nem aludt ki
Géresi Testvér Ladomérszki Bélaról ad elő nekünk
Váradi testvér előadása
Olasz-magyar Testvérünk előadása a fasizmus történetréről a világháború után
Prohászka élete és hungarizmusa
A hallgatóság figyel
Cara Al Sol
A légkör bajtársias volt
Merre tovább? Vezető Testvér beszédekor a levegő is megfagyott;
“Mire lemegy a nap befejezem.”
Add tovább a lángot! Mi dolgozunk!

Korábbi cikkek