Filozófiai percek (13. rész)

Isten tulajdonságai

Bevezetés a filozófiába –
Tudós-Takács János

Az öt istenbizonyítás nemcsak Isten létét mutatja meg nekünk abszolút biztonsággal, hanem Isten tulajdonságaira is következtetni enged. Így most vizsgáljuk meg azt, hogy milyen az Isten.

Istennek a természetes ész segítségével a metafizikában megismerhető tulajdonságai a következők:

  1. Isten változtathatatlan, mert ő a Változtathatatlan Változtató (lásd az 1. istenbizonyítást).
  2. Ebből az is következik, hogy Isten mindig volt, és mindig is lesz, vagyis örökkévaló. Keletkezés és elmúlás ugyanis változást jelentene, ami Nála ki van zárva.
  3. Isten mérhetetlen. Minden mérés ugyanis mennyiségi összehasonlítást jelent, ám Istennek nem lehet mennyisége, hiszen matériája sem lehet.
  4. A 4. Istenbizonyításban láttuk, hogy Isten legfelsőbb fokon birtokolja mint saját tulajdonságait mindazokat a tökéletességeket, amelyek lényegüknél fogva semmi tökéletlenséget sem tartalmaznak. Vagyis Isten végtelenül igazságos, jó, szép, mindenható, hiszen mindezek a tulajdonságok lényegüknél fogva semmi tökéletlenséget sem tartalmaznak. Isten mindenhatósága azonban nem jelenti azt, hogy Isten lehetetlent, ellentmondót is akarhatna. Isten nem akarhatja, és nem is akarja, mert végtelenül értelmes (lásd: 5. istenbizonyítás), hogy az ellentmondás elve megdőljön, és hogy ami a múltban megtörtént, az meg nem történt legyen, mert ez is ellenkezne az ellentmondás elvével. Hasonlóképpen nem akarhatja Isten azt, hogy ami természeténél fogva jó (pl. az igazságosság), az természeténél fogva rossz legyen, és viszont. Mindez azonban nem csökkenti az isteni mindenhatóságot, hiszen az ellentmondás nem pozitív, hanem negatív valami, és a negatív “hiány” nem is igazi hiány, hanem inkább pozitívum , miként az sem csökkenti az ember vagyonát , ha nincsen adóssága. Így már könnyen megfelelhetünk arra is, hogy tud-e Isten olyan nagykövet létrehozni , amelyet ő sem bír felemelni. Nyilvánvaló, hogy ilyen követ Isten sem hozhat létre, de ez egyáltalán nem csökkenti az Ő mindenhatóságát, hiszen olyan követ létrehozni, amely nem áll létrehozójának hatalma alatt, lehetetlen, ellentmondás.
  5. Isten értelmes szellemi mivoltából következik, hogy Isten személyes lény.

Folytatása következik…

(Forrás: Tudós-Takács János – Bevezetés a filozófiába:  184-185. oldal)

Zöldinges.net – Lengyel Béla

Korábbi cikkek