Katekizmus az Egyház kríziséhez III.

P. MATTHIAS GAUDRON: KATOLIKUS KATEKIZMUS AZ EGYHÁZ KRÍZISÉHEZ (FOLYTATÁS) AZ EGYHÁZI TANÍTÓHIVATAL Ki a hordozója, képviselője az Egyházi Tanítóhivatalnak? Az Egyházi Tanítóhivatal hordozója – Istentől kapott jog alapján – az egész Egyház számára a pápa és a püspökök a saját egyházmegyéjük számára. Az ő Istentől kapott feladatuk, hogy a hit legfelsőbb tanítóiként alattvalóiknak a keresztény tanokat hirdessék, és azt tisztán megőrizzék. Ez által folytatódik a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a műve, aki a mennybemenetele óta nem tartózkodik már láthatóan közöttünk. „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem…

Tovább a teljes cikkre