Filozófiai percek – 5. rész

Filozófiai alapfogalmak

Az élet lételve a lélek (folytatása)

Az animizmus vagy mérsékelt vitalizmus: Arisztotelész és Szent Tamás elméletét animizmusnak vagy mérsékelt vitalizmusnak (animismus seu vitalism moderatus) nevezik.

E tan szerint az élet lét elve, egy az anyagtól különböző szubsztanciális forma, amely azonban nem teljes szubsztancia, hanem csak rész-szubsztancia.

Bevezetés a filozófiába –
Tudós-Takács János

Ennek az a szerepe, hogy egy másik rész-szubsztanciával, vagy anyaggal együtt egyetlen összetett szubsztanciát alkosson: az életnek ez a lételve a lélek. Más szóval: az élőlényekben a lélek a forma substantialis. A tételt ugyanazokkal az érvekkel bizonyítjuk, amelyekkel a hylemorfizmust bizonyítottuk: a sajátos életjelenségek sajátos lételve nem lehet a matera prima, hanem egy másik, az anyagtól valósan különböző, de az anyaggal egyetlen szubsztanciát alkotó lételv, a forma substantialis. Mivel egy lényben csak egy forma substantialis lehet, szükséges, hogy a lélek magában foglalja mindazt, amit az alsóbbrendű formák adhatnak. Így az emberi lélek magában foglalja az állati és a növényi lélek tökéletességét, az állati lélek pedig a növényiét. Ezért hatnak egymásra kölcsönösen a vegetatív, szenzitív és intellektuális funkciók. Például az emésztési zavar akadályozza, a jó testi közérzet pedig elősegíti az értelmi működést

(Forrás: Tudós-Takács János – Bevezetés a filozófiába: 212-213. oldal)

Zöldinges.net – Lengyel Béla

Korábbi cikkek