Keep calm and be intolerant, avagy az intoleráns szeretet

Napjaink értékveszett és kiüresedett világának egyik legfőbb okozója a politikai korrektség ún. dekonstrukciós mechanizmusa. A korszellem irányításáért, a hegemóniáért vívott kulturmarxista kulturkampf egyik legfontosabb fegyvere ugyanis a társadalmi valóság érték- és normarendszerének a dekonstruktivizmus elve alapján álló lebontása, amely során eltávolítja a működési normalitás alapstruktúráinak eredeti jelentéstartalmát, majd azt a saját ideológiai érdeke szerint értelmezve újjáépíti, mint az új, “haladóbb” szellemiségű világ valóságát. Így járt a ‘szeretet’ fogalmunk is, amelyet – mint a keresztény emberkép központi fundamentuma – a liberalizmus teljes egészében kifordított a sarkaiból, ideológiai fegyverként kisajátította önmaga vezérelvévé…

Tovább a teljes cikkre