In memoriam Eugène Terre’Blanche

  • Prológus
Eugène Terre’Blanche

Eugène Ney Terre’Blanche (Ventersdorp, 1941. január 31. – Ventersdorp, 2010. április 3.) egy Afrikaner nacionalista volt, aki alapítója és vezetője volt az afrikáner ellenállási mozgalomnak (Afrikaner Weerstandsbeweging/AWB). Az AWB megalapítása előtt, Terre’Blanche dél-afrikai rendőrtisztként szolgált, illetve a Herstigte Nasionale Party nevű párt tagja volt Transvaalban. Ő volt a szélsőjobboldal vezéralakja, illetve az apartheid egyik legnagyobb támogatója. Hite és filozófiája szerint továbbra is fenn kell tartani a fehér felsőbbrendűséget Dél-Afrikában és az egész világon. Terre’Blanche alatt az AWB megesküdött, hogy erőszakot is alkalmaz a kisebbségi uralom megőrzése érdekében, ellenezte az Afrikai Nemzeti Kongresszusnak felajánlott engedményeket, és hírhedtté vált a Kempton Park Kereskedelmi Központ elleni támadásról a kétoldalú tárgyalások során 1993-ban. Közvetlenül Dél-Afrika első többnemzetiségű választása előtt, Terre’Blanche követői számos robbantásos merényletet hajtottak végre a Dél-afrikai Kommunista Párt ellen, valamint az AWB fegyveresei részt vettek a bophuthatswanai válságban, amelyet Terre’Blanche írányított 1994-ben. Egy néger benzinkúti munkás megtámadásáért és egy néger biztonsági őr megölésének kísérletéért 1996 után három évet ült börtönben. 2010 áprils 3-án álmában megtámadták és halálra verték ventersdorpi farmján, rendőrségi állítás szerint két néger alkalmazottja volt a tettes. A konzervatív afrikanerek szerint a gyilkosság része volt a fehér dél-afrikai farmtámadások egyikének.

  • Személyes adatok
  • Családi háttér

Eugén Ney Terreblanche (vagy más írásmódban Terre’Blanche) Hugenotta francia ősöktől származott, akik 1704-ben hagyták el Franciaországot. Terre’Blanche nagyapja fokföldi lázadóként (Cape Rebel) harcolt a búr ügyért a második búr háborúban, míg apja alezredes volt a Dél-afrikai Védelmi Erőknél. 1941. január 31-én született Transvaal tartományban egy ventersdorpi farmon. Terre’Blanche is folytatta ősei hagyományát és maga is fegyveres testületnél szolgált, mégpedig altisztként a dél-afrikai rendőrség gárda egységénél, amelynek feladata volt a kabinet védelme. Érdekes, hogy neve magyarra fordítása fehér földet jelent. 1967-ben házasodott, felesége Martie Terre’blanche, egy leánygyermekük született Bea Terre’blanche.

  • Politikai karrier

A késő 1960-as években Terre’Blanche egyre inkább ellenezte B. J. Vorster dél-afrikai miniszterelnök “liberális politikáját”. Négy év szolgálat után a dél-afrikai rendőrségnél felmondott, hogy politikai karriert folytasson, a szélsőjobboldali Herstigte Nasionale Párt tagjaként sikertelenül indult a heidelbergi helyi hivatalért.

  • Az afrikáner ellenállási mozgalom
Terre’Blanche a Kempton Park épülete előtt

Kiábrándult a kialakult politikai légkörből, ezért Terre’Blanche 1973-ban hat másik hasonló gondolkodású személlyel megalapította az afrikáner ellenállási mozgalomat (Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB)) Heidelbergben. Kezdetben egy kis társaság volt, az AWB először azután jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy tagjait megbírságolták Floor van Jaarsveld megszégyenítéséért, ő egy történelem professzor volt, aki kétségbe vonta Vérfolyó-csata jelentősségét. Bár Terre’Blanche később sajnálatát fejezte ki az esettel kapcsolatban, amikor az Igazság és Megbékélés Bizottsága előtt tett tanúvallomást. Az ezt követő években Terre’Blanche nyilvános összejöveteleken tartott beszédei gyakran idézték fel a Vérfolyó-csatát. Szónoki képessége nagyban hozzájárult, hogy fehér afrikanerek ezrei csatakozzanak a mozgalomhoz, az AWB fénykorában mintegy 70.000 tagja volt. Az 1980-as években Terre’Blanche továbbra is a Nemzeti Párt és a Konzervatív Párt alternatívájaként határozta meg az AWB-t. Továbbra is rendíthetetlenül ellenezte P. W. Botha reformpolitikáját, hogy további, bár még mindig különálló parlamenti kamarákat hozzon létre a nem fehérek számára, illetve választójogot biztosítson az indiai származású, valamint a fokföldi színesbőrűeknek. Terre’Blanche úgy tekintett az apartheid végére, mint a kommunizmus győzelmére, és teljes polgárháborúval fenyegetett, ha F. W. de Klerk elnök átadja a hatalmat Nelson Mandelának. Amikor De Klerk 1991-ben beszédet mondott Terre’Blanche szülővárosában Ventersdorpban, Terre’Blanche vezette azt a tiltakozást, amely ventersdorpi csata néven lett híres az AWB és a rendőrség között, ahol számos ember meghalt. 1993. június 25-én, az AWB, és más nemzeti erők mintegy 3000 tagja megrohamozta a Kemptom Park Word Trade Centert Johannesburgban. A támadás idején ez az épület adott otthont egy olyan kongresszusnak, ahol Dél-Afrika jövőjéről, és az apartheid eltörléséről folytattak tárgyalásokat. A tüntetés békésnek indult, azután a hangulat egyre fokozódott, fehér fegyveresek érkeztek, majd egy Vipera típusú páncélautóval betörték az üvegfalat, a rendőrsorfal sem tudta megállítani a fegyveresek benyomulását. Majd elmondtak egy imát és békésen – a rendőrséggel megegyezve – kivonultak az épületből (3. kép). Terre’Blanche legnagyobb akciója mégis a bophuthatswanai válságban való részvétele volt. 1994-ben nemzetközi hírnevet szerzett magának azzal, hogy megvédte Lucas Mangope autokratikus kormányát Bophuthatswanában (ami egy független bantusztán volt). Az AWB egy körülbelül kilencven fős Afrikaner Volksfront milicista különítménnyel behatolt Mmabatho fővárosba március 10 és 11-én. A Bophuthatswanai Védelmi Erők néger rendőrei és katonái, akik támogatták Mangope elnököt eltüntek az utcákról, majd megjelentek Mafikeng repülőterénél milicistákként. Egy AWB tag halálos lövést kapott, amikor a konvoj elhaladt a repülétér mellet, és folytatta útját Mmabatho írányába. Mmabathoban az AWB-ét és az Afrikaner Volksfrontot folyamatosan támadták a Bophuthatswanai Védelmi Erők és a helyi lakosok is. Amikor a különítmény megpróbált visszavonulni Mmabathoból március 11-én, három AWB tagot azonal kivégeztek a Bophuthatswanai Védelmi Erők néger katonái, miután megsérültek egy tűzharcban. A közelben lévő fotóriporterek és televíziós stábok rögzítették az esetet, ami katasztrófaként hatot az AWB-re, és demoralizálta annak fehér tagjait. Ugyanis, az AWB és az Afrikaner Volksfront nem tájékoztatta Mangope elnököt az akcióról, így az elnökhöz hű védelmi erők ellenségként fogadták őket, majd tűzharcba keveredtek velük. Hiába érkeztek jó szándékkal, az értesítés hiányában ellenségként kezelték őket.

  • Médiamegjelenés

Terre’Blanche már a korai 90-es évektől számos dokumentumfilm alanya volt, mintpéldául a  The Leader, His Driver and the Driver’s Wife, amelyet a brit filmes Nick Broomfield rendezett. Majd ezt követte a His Big White Self, amit 2006 februárjában közvetítettek először. Terre’Blanche-t Louis Theroux is meginterjúvolta a “Búr szeparatisták” BBC sorozat harmadik részében.

  • Késő évek
Terre’Blanche temetése szülővárosában Ventersdorpban

2001 június 17-én Terre’Blanche-t hat év börtönre ítélték, amiért bántalmazott egy benzinkúti munkást olyan mértékben, hogy súlyos agykárosodást kapott, illetve gyilkossági kísérletért egy néger biztonsági őr ellen. Ez idő alatt keresztényként újjászületett a börtönben, és azt állította, hogy változtatott korábbi faji alapú nézetein, és prédikálni kezdett a megbékélésről. 2008. márciusában az AWB bejelentette, hogy újra aktív politizálásba kezd. Ebben az évben tér vissza a mozgalom élére Terre’Blanche, aki a találkozókon már nem az apartheid visszaállítását, hanem egy független afrikaaner államot tűzött ki célul. 2008 áprilisában Terre’Blanche beszédet mondott számos AWB gyűlésen Vryburgban, Middelburgban, és Pretoriában. Számos területet kijelölt már Dél-Afrikában a jövőbeli Volkstaat részeként. Ezek a területek a következők: Vryheid KwaZulu-Natalban, Stellaland és Goshen régi köztársaságai Északnyugat tartomány távoli részében, valamint Kelet-Transvaal. 2009. szeptemberében tartottak egy 3 napos konferenciát, melyen 300 afrikaaner vett részt, a tárgyalások célja a búr felszabadulás volt. Az önálló állam Észak-Natal és Kelet-Transvaal területét foglalná magába. Ezt nem csak az AWB támogatta, hanem több más jobboldali csoport is. 2010 áprilisában Eugene Terre’Blanche-t, az apartheid elszánt hívét otthonában, álmában, orvul gyilkolták meg. A 69 éves mozgalmárt két néger alkalmazottja verte agyon, miután állítólag anyagi jellegű nézeteltérés támadt köztük. Terre’Blanche-t szülővárosában helyezték végső nyughelyére, temetésén több ezer afrikáner vett részt. A négerek által kontrollált rendőrség és a polkorrekt helyi, valamint nemzetközi média újabb és újabb tébolyult variációkkal állt elő a gyilkosság motivációját illetően. Közben a liberális sajtó a faji feszültség újbóli kiéleződésről cikkezett Fokvárostól Budapestig, rettegésben élő feketékről festettek képet, akiket bosszúszomjas fehérek tartanak sakkban. Mindezt annak fényében érdemes megvizsgálni, hogy Mandela hatalomszerzése óta 3000 fehér farmert (és családját) mészároltak le “földfoglaló” néger bandák, valamint 70.000 fehér bőrű polgári személy lett négerek keze által gyilkosság áldozata, továbbá közel másfél millió fehér dél-afrikai kényszerült elhagyni szülőhazáját, hogy angolszász többségű országokban keressen új otthont. Eugene Terre’Blanche politikai tevékenysége mellett költő is volt, versei még az iskolák tankönyveiben is szerepeltek az apartheid idején. Neve az utolsó komolyan vehető fehér afrikai ellenállási mozgalom vezetőjeként vonul be a történelembe.

  • Eugene Terre’Blanche emlékére:

Zöldinges.net – Magyar Nimród

Felhasznált szakirodalom:

Korábbi cikkek