Konfliktus a szomszédban

Kisebb-nagyobb megszakításokkal már majdnem öt éve folyik a kelet-ukrajnai háború, amely eddig több tízezer katonai és több százezer civil életet követelt. Az etnikai tisztogatások/pogromok és a háborús zóna lakhatatlanná válása következtében milliók hagyták el otthonukat és menekültek el. A konfliktus alapvetően érdekszférák ütközőpontja mentén alakult ki. Az orosz befolyás határa a Szovjetunió felbomlása után folyamatosan kelet felé tolódott. 2014-ben az ukrán nép elüldözte az oroszbarát kormányt és Európa nyugati része felé nyitott, ezáltal az EU és a NATO irányába. Ezzel az orosz vezetés nem tudott megbékélni, hisz így a rivális…

Tovább a teljes cikkre

Az európai nő és az etnikai heterogenizáció

Figyelemre méltó és érdekes szakirodalma van a rasszok közötti párkapcsolatoknak és házasságoknak. A kutatások távolról sem merítik ki a témát, de a rendelkezésre álló adatok alapján meglehetősen pontos képet rajzolhatunk az ilyen kapcsolatokról. Ahhoz, hogy mindezt megértsük, szükséges néhány fogalom tisztázása, mint például az exogámia. Az exogámia kifejezés szó szerint csoporton kívüli házasságot jelent, azt értjük rajta, hogy a nők vonzódnak a csoporton (népen, etnikumon) kívüli férfiakhoz, jobban, mint a férfiak az idegen etnikumú nőkhöz. A fehér férfiak részéről a távol-keleti (mongoloid) nők preferálásának kultúrális oka van: az ázsiai nők…

Tovább a teljes cikkre

Lapszemle 2019.02.19.

New York Times: (Publikáció ideje: Február 17.) Evangélikus (Szerkesztői megjegyzés: vagy „evangéliumi” újprotestáns, USA-ban gyakori irányzat) keresztényekként, Paul és Susan Lim hiszik, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik. Így mikor elhatározták, hogy harmadik gyereket szeretnének vállalni, az In Vitro Fertilizáció (I.V.F) szóba sem jöhetett, mivel az eljárás többnyire extra embriók létrejöttével jár. (Szerkesztői megjegyzés: kiknek sorsa bizonytalan, mivel jogilag nem minősülnek személynek) Más I.V.F. által létrejött embriók örökbefogadása és beültetése viszont elfogadható alternatíva számukra. Ezzel a beszámolóval indít a New York Times, utána jelentősen foglalkozik az embrió adoptáció keresztény…

Tovább a teljes cikkre

Merre tovább hungarizmus?

Eszmei kihívások a mozgalmi kereteken kívül. A Pax Hungarica Mozgalom 2017-es megszűnése egy korszak végét jelentette mindannyiunk számára, akik akár felesküdött tagként, akár tagjelöltként, vagy támogatóként/szimpatizánsként a mozgalom háza táján tevékenykedtünk; életünket, szabadidőnket, anyagi forrásainkat a hungarizmus szolgálatába állítottuk. A dicső harmincas évek óta eltelt idő megmutatta számunkra, hogy a hungarizmus korokon átívelve, ellenséges környezetben, sokszor hivatalos kereteken kívül is képes túlélni, hiszen esszencialitásában örök és legyőzhetetlen. Az egységes mozgalom és párt megszűnésével a vérbírósági pereket követően az emigrációban a hivatalos formákat nélkülözve működött az eszme keretrendszerét adó sajtó a…

Tovább a teljes cikkre

Rövid kitérő egy “hírhedt” szóra

Kedves olvasónk bizonyára már sejti is, mi lehet az a “hírhedt szitokszó”, melyet nap, mint nap használnak átlagemberektől kezdve politikusokig, mindenki, egyfajta érvként, mintha a világ legnagyobb súlyú megbélyegzését rakná rá a másik emberre. Lássuk csak, mit jelent a “náci” szó. “Náci” szó eredete: Nemzetiszocializmus (németül: Nationalsozialismus – NAZI). A „náci” rövidítés a hosszú név első két szótagjának német kiejtéséből alakult ki. Jelentése mai közvélemény szerint szélsőséges nézeteket valló egyén. Kézenfekvő és evidens dolog, hogy a saját nemzetemet tartom elsődlegesnek, hiszen ebben az országban születtem, ez az ország etetett és…

Tovább a teljes cikkre

Feminizmus, avagy maszkulinizmus?

A feminizmus a 21. század egyik legveszélyesebb eszköze a hagyományos családmodellel szemben, mivel ezen jelenség nem csak ideológiai szinten, hanem a gazdaságban is fellelhető. Az egész azon alapul, hogy a nők egyenlőek akarnak lenni a férfiakkal, pedig a két nem össze sem hasonlítható. Ez olyan, mintha össze akarnánk hasonlítani a tüzet a vízzel. A férfiak teljesen másban jók, mint a nők. Persze egy nő is képes arra, hogy gyári munkás, vagy esetleg katona legyen, de ezen feladatokat a férfiaknak kell ellátniuk. Hogy a másik oldalt is bemutassam: egy férfi is…

Tovább a teljes cikkre

A hungarizmus, mint metafizikai valóság

Az emberi létezés duális mivoltát, a testi-lelki valóságot felismerve, az emberi értelem révén ezt a kettősséget a tapasztalati világunkra is kivetíthetjük a természeti, illetve a szellemi (isteni) világ megkülönböztetésével (vö: natura-gratia kettősség a skolasztikus filozófiában). Ebből kiindulva minden, amit érzékelünk, az egész emberi valóságban egyszerre van jelen a térhez és időhöz kötött természeti, és a tér és idő független szellemi világ. Ha e kettőt különválasztjuk, szembeállítjuk egymással, és csak egyetlen egy vezérelvet veszünk figyelembe, ahogy a materialisták, illetve az idealisták teszik, akkor az könnyen a valóság meghamisításával járhat. Így minden…

Tovább a teljes cikkre

Hungarista kisokos: Pax Hungarica

Mit is jelent a Pax Hungarica, vagyis a ’Magyar Béke’? A Nemzet egységének, oszthatatlanságának, erejének zálogát. Ugyanis jelenti a gazdasági békét, amely a munka és a termelés eredményeinek hasznát arányosan osztja el a termelésben résztvevők közt, felszámolva az osztályok közti igazságtalanságot; jelenti a társadalmi békét: nem ismerünk kiváltságos osztályokat, csak a dolgozók egységes szociális közösségét; és jelenti a politikai békét, melyben nem léteznek pártok (állampárt sem), ezáltal nem létezik önző pártérdek sem, amely így gátolja a Nemzet valódi akaratának beteljesülését, csak egy vezérgondolat létezik, amely irányítja a Nemzet politikai cselekedeteit,…

Tovább a teljes cikkre

A félreértett Spárta

Spárta. Az ókori görög civilizáció egyik fellegvára, mely erős oszlopa a modern európai identitásnak. Tévhitek és adalékok modernkori megítéléséhez. 300; Taigetosz; helóták. Talán ezek a legtöbbünknek bevillanó gondolatok, ha a lakoníai városállamról képet szeretnénk alkotni. Történelem óráról esetleg a Thermopülai csata, vagy a Peloponnészoszi háború is ismerősen csenghet. Ennek ellenére sok tévhit él a köztudatban, melyek makacsul tartják magukat, ezekhez szolgálunk néhány érdekes adalékkal, hogy kontextusba helyezhessük a félsziget déli lakóinak egykori mindennapjait. A Spártáról származó ismereteink forrásának megértéséhez szükséges a kor politikai állapotainak ismerete. A Kr.e. VI. században Spárta…

Tovább a teljes cikkre

Nincs epilógus

Eddig a Hungarianfront nevű oldalon tevékenykedtünk, de elérkezettnek láttuk az időt, hogy egy új felületre költözzünk, ahol rendezettebben tudunk cikkeket közölni. A célunk táptalajt biztosítani a magyar nemzetiszocialista gondolatnak, a fentről jövő és alulról szervezkedő érzésnek, ami, ha megérinti az embert és a szívébe költözik, onnan többé el nem távozik. Egy gyönyörű szövetsége ez az egészséges önszeretetből kifejeződő közösségszeretetnek, a nacionalizmusnak, a társadalmi igazságosságra való törekvésnek, a szocializmusnak, valamint az ezeket egybe forrasztó és harmóniába állító kereszténységnek. Egy felülről jövő, de mégis alulról szervezkedő, az emberi természeten, az isteni törvényeken,…

Tovább a teljes cikkre